Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková

AKTUÁLNĚ


ÚHRADY  ZA  BYDLENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ


V souvislosti s nástupem podzimního a zimního období, které je obecně spojené se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění, vypracoval Poradní sbor pro epidemiologii náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika České republiky doporučení pro zařízení poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, kterým se řídí i naše zařízení.

 

Návštěvy probíhají v běžném režimu.

 

Nasazený respirátor není povinný, ale vzhledem k ochraně

našich uživatel jej doporučujeme.


Krizový plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19


Archiv oznámení Covid-19


Domov
důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují
její webové stránky. Jste–li  návštěvník
těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky
využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která
nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady,
názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho
nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.