Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD ředitelka Mgr. Jana Šrámková

AKTUÁLNĚ

Na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice proběhlo dne 26. 01. 2021 plošné testování u uživatelů a zaměstnanců DD Police nad Metují (PCR testy) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v organizaci. Výsledky plošných testů potvrdily onemocnění COVID-19 u 1 uživatele a 2 zaměstnanců.

Na základě výsledků testů nařídila krajská hygienická stanice další plošné testování uživatelů a zaměstnanců DD dne 02. 02. 2021.

Systém návštěv zatím zůstává stejný. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

V Polici nad Metují dne 27. 01. 2021                                                                                  Mgr. Jana Šrámková  ředitelka


Na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice proběhlo dne 19. 01. 2021 plošné testování u uživatelů a zaměstnanců DD Police nad Metují (PCR testy) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v organizaci. Výsledky plošných testů potvrdily onemocnění COVID-19 u 1 uživatele, který byl okamžitě izolován.

Na základě výsledků testů nařídila krajská hygienická stanice další plošné testování uživatelů a zaměstnanců DD na den 26. 01. 2020.

Systém návštěv zatím zůstává stejný. O dalším postupu Vás budeme průběžně informovat.

V Polici nad Metují dne 20. 01. 2021                                                          Mgr. Jana Šrámková   ředitelka


Na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice bude dne 19. 01. 2021 provedeno testování u všech uživatelů a zaměstnanců DD Police nad Metují (PCR testy) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19  u zaměstnanců DD.

Dne 15. 01. 2021                                       Mgr. Jana Šrámková    Ředitelka DD Police nad Metují


TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV

6.1.2021                        12.00 – 13.00 hod.

8.1.2021                        12.00 – 13.00 hod.

18.12. 2020 – 15.1.2021 MOŽNOST NECHAT SE OTESTOVAT ZDARMA NA ODBĚROVÝCH MÍSTECH.

Pokud se nezmění vládou nařízené podmínky pro návštěvy v DD, budeme i po 8.1.2021 testovat návštěvy pravidelně ve středu a v pátek od 12.00 do 13.00 hod.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY V DD od 4.1.2021:

ST                             13.00 – 17.00 hod.

ČT – SO                     9.00 – 17.00 hod.

NE                             9.00 – 11.00 hod.

Na návštěvu je nutné se předem objednat.


Změny v pravidlech odchodu uživatelů mimo areál DD v nouzovém stavu platné od 22. 12. 2020

OMEZENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN V DOBĚ SVÁTKŮ

23.12.2020     9.00 – 11.00 hod.     13.00 – 17.00 hod.

24.12.2020                                       13.00 – 17.00 hod.

25.12.2020                                       13.00 – 17.00 hod.

26.12.2020                                       13.00 – 17.00 hod.

27.12.2020                                       13.00 – 17.00 hod.

30.12.2020                                        13.00 – 17.00 hod.

31.12.2020                                       13.00 – 17.00 hod.

1.1.2021                                          13.00 – 17.00 hod.

2.1.2021                                          13.00 – 17.00 hod.

3.1.2021                                          13.00 – 17.00 hod.

Na čase a termínu návštěvy je nutné se předem objednat osobně nebo telefonicky na tel. 725 946 715 v době návštěv.

TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV v DD Police nad Metují na základě objednání tel. 725 946 715 v době návštěv:

18.12.2020          12.00 – 13.00 hod.

23.12.2020          12.00 – 13.00 hod.

25.12.2020          NETESTUJEME

30.12.2020           12.00 – 13.00 hod.

1.1.2021               NETESTUJEME

18. 12. 2020 – 15. 1. 2021 MOŽNOST NECHAT SE OTESTOVAT ZDARMA NA ODBĚROVÝCH MÍSTECH.

Kontaktní osoby na plošné testování obyvatelstva:

Oblastní nemocnice Náchod Mgr. Markéta Vyhnanovská         601 321 461 vyhnanovska.marketa@nemocnicenachod.cz

Oblastní nemocnice Rych. n. K.     Bc. Petra Zimová                 727 842 208 zimova.petra@nemocnicerk.cz

Oblastní nemocnice Trutnov          Bc. Tereza Dudáčková          603 259 883 dudackova.tereza@nemtru.cz

Oblastní nemocnice Jičín                Mgr. Monika Köstingerová     721 603 313 Monika.kostingerova@nemjc.cz


Změny v pravidlech odchodu uživatelů mimo areál DD (návštěvy do domácího prostředí) od 16.12.2020.

Informace o návštěvách uživatelů do domácího prostředí  po dobu nouzového stavu
Kontaktní osoby pro možnost testování ve zdravotnických zařízeních (mimo zařízení našeho DD)

Pravidla návštěv od 5.12.2020

Upřesnění podmínek k uskutečnění návštěvy v DD Police nad Metují ve dnech 5.12. – 12.12.2020

Změna je v rozšíření možností doložení dokladu o absolvovaném vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS COV-2 s negativním výsledkem, či dokladu o pozitivním výsledku testu na COVID-19 a následné izolaci. Uvádíme nové znění výjimek. Nově vložené je označeno tučným písmem.

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, praktickým lékařem. Další formou doložení je SMS o absolvování výše uvedeného testování. V tomto případě při předložení dokladu podepíše návštěva čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v SMS.
  2. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem. Další formou doložení je SMS o pozitivním výsledku vyšetření nebo písemné rozhodnutí od Krajské hygienické stanice o nařízení izolace z důvodu onemocnění COVID-19. V tomto případě při předložení dokladu podepíše návštěva čestné prohlášení o pravdivosti údajů v SMS nebo v Rozhodnutí.
V Polici nad Metuji dne 4.12.2020                                                  Mgr. Jana Šrámková  ředitelka

Krizový plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19


Archiv oznámení Covid-19


Domov důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jste–li  návštěvník těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady, názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.