Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková
AKTUÁLNĚ

Oznamujeme, že od 22.11.2021 se v našem DD  mění podmínky návštěv – pro doložení bezinfekčnosti neuznáváme rychlý antigenní test provedený na místě. Změna nastala novým mimořádným opatřením č. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN z 18.11.2021.

Pravidla návštěv v DD od 22.11.2021


Na základě nového opatření MZ ČR č.  MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN, které vstupuje v platnost v pondělí 15. listopadu a upravujeme podmínky návštěv uživatelů v našem zařízení. Změna se týká zkrácení platnosti RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem na 72 hodin a rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem na 24 hodin. Více informací naleznete v dokumentu Pravidla návštěv v domově od 15.11.2021.

Pravidla návštěv v DD od 15.11.2021


Testování uživatelů a zaměstnanců DD od 1.9.2021


Pravidla návštěv v DD od 9.7.2021


Pravidla návštěv v DD od 1.7.2021


Oznámení

Na základě zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně testování návštěv v zařízeních sociálních služeb rušíme od 1.7.2021 testování návštěv u nás v domově. Lze ho nahradit provedením samotestu, který si přinese návštěva.

Prosíme rodiny, aby odchody svých blízkých (našich uživatelů) na návštěvy mimo areál domova nahlásili z provozních důvodů vždy minimálně den předem telefonicky:

  • v pracovní dny od 8.30 do 15.00 na tel. sociálních pracovnic 491 426 546, 607 424 363
  • o víkendech od 13.00 do 16.00 na tel. recepce 725 946 715

Pravidla návštěv v DD od 8.6.2021


O Z N Á M E N Í

OD 19.7.2021 DO 30.7.2021 NEBUDE PROBÍHAT TESTOVÁNÍ NÁVŠTĚV Z  DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ. Děkujeme za pochopení.

Antigenní testy si můžete nechat udělat v odběrových místech např. v nemocnici apod. Potvrzení o provedeném testu s negativním výsledkem nesmí být při návštěvě starší než 48 hod.

V Polici nad Metují dne 4.6.2021


Oznámení o změně v testování návštěv

Změna v době testování návštěv:

Středa, pátek 11.30 – 12.30 hod. na základě předchozího objednání na tel. 725 946 715 jen v době návštěv nebo osobně v době návštěv.

MZČR vydalo nové mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN (klepnutím otevřete opatření), které nám umožňuje testovat rodinné příslušníky před návštěvou v DD nejvýše 1x za 7 dnů (do doby 7 dnů se započítává i testování jinde – ve zdravotnickém zařízení, v testovacích centrech, u zaměstnavatele nebo ve škole).

 

V Polici nad Metují dne 2.6.2021

Zodpovídá: Mgr. Jana Šrámková


Pravidla návštěv v DD od 26.5.2021 


Oznámení o zrušení omezení vycházení uživatelů mimo areál DD

MZČR zrušilo omezení pro vycházení uživatelů mimo areál DD, kteří nebyli očkováni. Všichni uživatelé bez rozdílu mohou vycházet z areálu, aniž by museli následně na test nebo do karantény.

V Polici nad Metují dne 17.5.2021

Zodpovídá: Mgr. Jana Šrámková


Pravidla návštěv v DD od 17.5.2021


 

Krizový
plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19


Archiv oznámení Covid-19


Domov
důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují
její webové stránky. Jste–li  návštěvník
těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky
využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která
nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady,
názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho
nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.