Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková


Domov
důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují
její webové stránky. Jste–li  návštěvník
těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky
využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která
nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady,
názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je
používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho
nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.