Vyhodnocení roku 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

 

při ohlédnutí za rokem 2022 musím konstatovat, že byl pro nás všechny zaměstnance domova velice náročný vzhledem k velké nemocnosti zaměstnanců.

Povedlo se nám splnit všechny stanovené cíle jak v oblasti péče o uživatele, v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení.

S uživateli jsme si užili návštěvy společenských, kulturních a hudebních akcí i výlety mimo areál domova.

Velkým úspěchem bylo získání účasti v projektu „Paliativní péče v zařízeních sociálních služeb“ na základě podané žádosti. Projekt bude trvat 2 roky a v průběhu této doby se budeme připravovat na spuštění komplexní paliativní péče v našem zařízení.

Chci poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, kteří zvládli péči o naše uživatele na jedničku i v těžkých podmínkách a obstáli po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří pracovníkům přímé péče a zdravotním sestrám vytvářeli pevnou půdu pod nohama. Vzájemně se podporovali a byli k sobě vstřícní a empatičtí.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a praktických rad při řešení problémů a vzniklých situací.

Děkujeme i dalším dobrovolníkům za jejich čas, ochotu i pozornost, kterou věnují našim uživatelům.

Naše poděkování patří i sponzorům. Jejich dary nám pomáhají financovat kulturní, hudební a jiná vystoupení, která našim uživatelům zpříjemňují život v našem domově.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2023 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.

Jana Šrámková, ředitelka

Vyhodnocení roku 2021

Milí spoluobčané,

při ohlédnutí za rokem 2021 musím konstatovat, že byl pro nás vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 velice náročný. Naším úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před novou nemocí.

Ve srovnání s rokem 2020 byl rok 2021 z hlediska možnosti návštěv u obyvatelů domova lepší. Omezením byla nutnost prokazovat bezinfekčnost návštěv a v první polovině roku i omezení prostorů, kde návštěvy probíhaly (ve společných či venkovních prostorách DD). Léto jsme prožili již v mírně rozvolněném režimu, kdy se již naši obyvatelé mohli setkávat se svými blízkými i na pokojích při dodržování nařízených protiepidemiologických  hygienických opatření.

S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření jsme začali rozšiřovat i nabídku společných akcí. Na konci dubna u nás proběhla oslava Čarodějnic, které přiletěly v hojném počtu a rozveselily uživatele domova, jak na chodbách, tak i na pokojích. Při poslechu hudby si nastrojili i májku, která pak zdobila prostor před vstupem do domova.

  1. května jsme oslavili Den matek. Všechny obyvatelky domova byly obdarované kytičkou, která jim udělala radost a vyloudila úsměv na tváři, u některých i dojetí. Užili jsme si i hudbu, tanec a vzpomínání na děti a vnoučata.

V červnu jsme měli možnost pozvat na zahradu našeho domova důchodců skvělou dechovou kapelu Stavostojka z Nového Města nad Metují. Je to skupina umělců, která hraje tradiční české a moravské lidové písničky. Všem uživatelům se vystoupení moc líbilo a budou se těšit, až nás hudebníci znovu navštíví.

Také nás navštívili po dlouhé době manželé Horklovi, kteří na venkovní terase vyprávěli našim uživatelům o svých zážitcích, které zažili během uplynulých měsíců. Pravidelně také informují naše uživatele každý týden v zajímavých dopisech o svých zážitcích a různých zajímavostech a novinkách z okolí našeho regionu.

V červenci jsme uspořádali sbírku pro obce postižené tornádem. Do sbírky přispěli jak obyvatelé, tak i zaměstnanci domova. Vybraný finanční příspěvek byl zaslán na účet obce Moravská Nová Ves.

V srpnu jsme vyrazili s našimi obyvateli na tradiční festival Jiráskův Hronov, kde jsme pozorovali nadané žongléry. Uživatelé si tento výlet moc užili. Další srpnovou akcí byla zahradní slavnost, kde jsme společně opékali špekáčky. K poslechu nám zahráli hudebníci z Hronovského ochotnického divadla. Byl to krásný slunečný den.

Na konci léta a prázdnin jsme přijali pozvání na koncert Polického symfonického orchestru v polickém klášteře. Setkali jsme se se vstřícností jak ze strany pořadatelů, tak i spolupracujících Sokolů – byla pro nás připravena vyhrazená místa, za což velmi děkujeme. Akce to byla famózní a takové hudební těleso může Polici každý jen závidět.

V září jsme chtěli využít pěkných podzimních dnů a vyrazili auty směr Machov. Užívali jsme si i jízdu, protože při projíždění známými místy jsme cestou v autě vzpomínali a také porovnávali, co se kde změnilo. Ve Lhotě nás velmi mile přivítala obsluha restaurace U Lidmanů. Rádi jsme se na zahrádce občerstvili kafíčkem a domácím štrůdlem ze „Stromu roku České republiky 2020“. Moc děkujeme manželům Šturmovým za vstřícnost, ochotu a příjemné chvíle. Budeme Vás všude chválit! Cestu zpět nám ještě zpestřilo naše auto, když se ještě ve Lhotě rozhodlo vypovědět službu. Naštěstí se vše podařilo zdárně vyřešit a výlet měl šťastný konec.

Také jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Pellyho domech. Dík patří opět všem organizátorům za ochotu – pro snazší přístup nám byl například otevřen boční vchod. S nadšením jsme přijali i nabídku prohlídky knihovny a terasy Pellyho domů, děkujeme.

S přicházející zimou jsme se s obyvateli „stáhli do tepla domova“. S aktivizačními pracovnicemi hrají uživatelé kuželky, bingo a snažíme se procvičovat i jejich tělo a mozek.

Obyvatelé domova se zúčastnili i voleb a to přímo v Domově. Městskému úřadu a pověřeným pracovníkům děkujeme za ochotu a hlavně trpělivost.

  1. prosince nás navštívil vševědoucí Mikuláš s celou bandou rozpustilých čertů a andělem a obdaroval všechny obyvatele sladkými balíčky.

Poslední velkou akcí v roce 2021 byla Vánoční besídka s vánočním stromečkem, dárky, zpíváním koled i tvořením vánočních svícnů a pouštěním „balónků přání“. Koledy nám zazpívaly a zahrály paní učitelka ze ZUŠ Police nad Metují Karolína Sorokinová a její vnučka Karolína Karpfová. Oběma moc děkujeme za jejich nádherné koledy. Díky patří i světlonošům, kteří přivezli betlémské světlo.

Chtěla bych poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, které pod vedením vedoucí zdravotního úseku paní Jarmily Kaválkové a vedoucí úseku přímé péče paní Evy Kuželkové, zvládli péči o naše uživatele na jedničku i  v těžkých podmínkách a obstáli jak po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří tvořili pevnou půdu pod nohama pro všechny pracovníky v přímé péči.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a pomoci při řešení problémů a vzniklých situací.

Velké poděkování a obdiv náleží našim dopisovatelům, dobrovolníkům manželům Horklovým. Ti psali od loňského jara pravidelně, týden co týden, neúnavně dopisy našim uživatelům. Ve svých dopisech velice citlivě a s láskou popisovali zážitky z toulek přírodou, ze svého dětství a dosavadního života a zpříjemňovali tak uživatelům dlouhé chvíle. V  prosinci jsme od nich obdrželi pro naše seniory v pořadí již 89. dopis. Děkujeme za tento neuvěřitelný a nádherný dar a přejeme panu Horklovi brzké uzdravení a oběma manželům hodně zdraví, štěstí a pohody.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.

Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných omezujících nařízení, jen možná s větší pokorou, vděčností a láskou a taky na chvíle, kdy si budeme moci všichni užívat neomezených návštěv obyvatel našeho domova.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i všem příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2022 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.

Ze srdce přeji nám všem pevné zdraví

Jana Šrámková

Ředitelka DD

Vyhodnocení roku 2020

Milí spoluobčané,

při ohlédnutí za covidovým rokem 2020 musím konstatovat, že byl pro nás všechny v DD velice náročný vzhledem k tomu, že pečujeme o seniory – nejohroženější skupinu obyvatelstva. Byl pro nás novou výzvou, zkouškou a přinesl nám do života mnoho poučného. Naším úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před novou nemocí. Po uzavření domova pro návštěvy jsme museli nalézt cesty, jak můžou komunikovat se svými blízkými, aby co nejméně strádala jejich psychika. Informace o tom, jak jsme zvládli jarní vlnu epidemie, jsem zmínila v červnovém Polickém měsíčníku, kdy byl náš domov uzavřen od začátku března do 24. 05. 2020.

Číst více

Říjen 2019


Stravování v domově pro seniory
v Polici nad Metují aneb co u nás najdete pod pokličkou  

                                                                                                                                                              

Září je tu a podzim klepe na dveře. Dětem skončily prázdniny,
nám dospělým letní radovánky, dovolené a plni energie a nových zážitků se
vracíme ke svým každodenním povinnostem. 
Pro pracovníky našeho domova seniorů je období léta a dovolených, které
je pro většinu lidí obdobím všeobecného zpomalení a relaxace, obdobím velmi náročným. Číst více

Informace o změně přístupu do areálu Domova důchodců Police nad Metují

 

Vážení spoluobčané.

            Dovolte mi, abych Vás informovala o
změně přístupu do areálu Domova důchodců Police nad Metují. Z důvodu
zajištění bezpečnosti uživatelů Domova důchodců bude v průběhu měsíce
října 2019 zahájen provoz elektricky ovládaných vjezdových bran pro automobily
a branky s elektronickým zámkem pro vstup osob. Jedná se o vjezdovou bránu
a branku pro pěší z ulice Na Sibiři a vjezdovou bránu z ulice
Smetanova. Číst více

Září 2019


Milí spoluobčané,

     léto, prázdniny, dovolená, radovánky u vody jsou pro letošní rok nenávratně pryč a my všichni se pomalu vracíme ke svým povinnostem. V našem domově musí být neustále zajištěna nepřetržitá péče o naše uživatele i přesto, že byl čas dovolených. Proto život neutuchá ani v těchto měsících.  Pojďte se mnou zavzpomínat, jak jsme prožili letní čas v našem domově. Číst více

Červenec 2019

Dne 20.6.2019 se u nás v Domově
důchodců v Polici nad Metují uskutečnily letos již 16. hry seniorů,
kterých se zúčastnili kromě našich obyvatelů a zaměstnanců i obyvatelé a
zaměstnanci jiných zařízení sociálních služeb (Chráněné bydlení Náchod, DD
Pilníkov, Domov s pečovatelskou
službou v Polici nad Metují, DD
Broumov a DD Justynka z Hronova). Číst více

Květen 2019

Péče o uživatele
v Domově důchodců v Polici nad Metují.

 

Rodíme
se na svět, jako malé bezbranné děti, celý svět se točí kolem nás. Kráčíme
životem, sbíráme zkušenosti a po obdobích plných síly přichází období podzimu
života. Období, kdy nám sil ubývá. Období, kdy se opět svět točí kolem nás a
kdy přijímáme pomoc. Číst více

1 2 3 9