Vyhodnocení roku 2021

Milí spoluobčané,

při ohlédnutí za rokem 2021 musím konstatovat, že byl pro nás vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 velice náročný. Naším úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před novou nemocí.

Ve srovnání s rokem 2020 byl rok 2021 z hlediska možnosti návštěv u obyvatelů domova lepší. Omezením byla nutnost prokazovat bezinfekčnost návštěv a v první polovině roku i omezení prostorů, kde návštěvy probíhaly (ve společných či venkovních prostorách DD). Léto jsme prožili již v mírně rozvolněném režimu, kdy se již naši obyvatelé mohli setkávat se svými blízkými i na pokojích při dodržování nařízených protiepidemiologických  hygienických opatření.

S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření jsme začali rozšiřovat i nabídku společných akcí. Na konci dubna u nás proběhla oslava Čarodějnic, které přiletěly v hojném počtu a rozveselily uživatele domova, jak na chodbách, tak i na pokojích. Při poslechu hudby si nastrojili i májku, která pak zdobila prostor před vstupem do domova.

  1. května jsme oslavili Den matek. Všechny obyvatelky domova byly obdarované kytičkou, která jim udělala radost a vyloudila úsměv na tváři, u některých i dojetí. Užili jsme si i hudbu, tanec a vzpomínání na děti a vnoučata.

V červnu jsme měli možnost pozvat na zahradu našeho domova důchodců skvělou dechovou kapelu Stavostojka z Nového Města nad Metují. Je to skupina umělců, která hraje tradiční české a moravské lidové písničky. Všem uživatelům se vystoupení moc líbilo a budou se těšit, až nás hudebníci znovu navštíví.

Také nás navštívili po dlouhé době manželé Horklovi, kteří na venkovní terase vyprávěli našim uživatelům o svých zážitcích, které zažili během uplynulých měsíců. Pravidelně také informují naše uživatele každý týden v zajímavých dopisech o svých zážitcích a různých zajímavostech a novinkách z okolí našeho regionu.

V červenci jsme uspořádali sbírku pro obce postižené tornádem. Do sbírky přispěli jak obyvatelé, tak i zaměstnanci domova. Vybraný finanční příspěvek byl zaslán na účet obce Moravská Nová Ves.

V srpnu jsme vyrazili s našimi obyvateli na tradiční festival Jiráskův Hronov, kde jsme pozorovali nadané žongléry. Uživatelé si tento výlet moc užili. Další srpnovou akcí byla zahradní slavnost, kde jsme společně opékali špekáčky. K poslechu nám zahráli hudebníci z Hronovského ochotnického divadla. Byl to krásný slunečný den.

Na konci léta a prázdnin jsme přijali pozvání na koncert Polického symfonického orchestru v polickém klášteře. Setkali jsme se se vstřícností jak ze strany pořadatelů, tak i spolupracujících Sokolů – byla pro nás připravena vyhrazená místa, za což velmi děkujeme. Akce to byla famózní a takové hudební těleso může Polici každý jen závidět.

V září jsme chtěli využít pěkných podzimních dnů a vyrazili auty směr Machov. Užívali jsme si i jízdu, protože při projíždění známými místy jsme cestou v autě vzpomínali a také porovnávali, co se kde změnilo. Ve Lhotě nás velmi mile přivítala obsluha restaurace U Lidmanů. Rádi jsme se na zahrádce občerstvili kafíčkem a domácím štrůdlem ze „Stromu roku České republiky 2020“. Moc děkujeme manželům Šturmovým za vstřícnost, ochotu a příjemné chvíle. Budeme Vás všude chválit! Cestu zpět nám ještě zpestřilo naše auto, když se ještě ve Lhotě rozhodlo vypovědět službu. Naštěstí se vše podařilo zdárně vyřešit a výlet měl šťastný konec.

Také jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Pellyho domech. Dík patří opět všem organizátorům za ochotu – pro snazší přístup nám byl například otevřen boční vchod. S nadšením jsme přijali i nabídku prohlídky knihovny a terasy Pellyho domů, děkujeme.

S přicházející zimou jsme se s obyvateli „stáhli do tepla domova“. S aktivizačními pracovnicemi hrají uživatelé kuželky, bingo a snažíme se procvičovat i jejich tělo a mozek.

Obyvatelé domova se zúčastnili i voleb a to přímo v Domově. Městskému úřadu a pověřeným pracovníkům děkujeme za ochotu a hlavně trpělivost.

  1. prosince nás navštívil vševědoucí Mikuláš s celou bandou rozpustilých čertů a andělem a obdaroval všechny obyvatele sladkými balíčky.

Poslední velkou akcí v roce 2021 byla Vánoční besídka s vánočním stromečkem, dárky, zpíváním koled i tvořením vánočních svícnů a pouštěním „balónků přání“. Koledy nám zazpívaly a zahrály paní učitelka ze ZUŠ Police nad Metují Karolína Sorokinová a její vnučka Karolína Karpfová. Oběma moc děkujeme za jejich nádherné koledy. Díky patří i světlonošům, kteří přivezli betlémské světlo.

Chtěla bych poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, které pod vedením vedoucí zdravotního úseku paní Jarmily Kaválkové a vedoucí úseku přímé péče paní Evy Kuželkové, zvládli péči o naše uživatele na jedničku i  v těžkých podmínkách a obstáli jak po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří tvořili pevnou půdu pod nohama pro všechny pracovníky v přímé péči.

Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a pomoci při řešení problémů a vzniklých situací.

Velké poděkování a obdiv náleží našim dopisovatelům, dobrovolníkům manželům Horklovým. Ti psali od loňského jara pravidelně, týden co týden, neúnavně dopisy našim uživatelům. Ve svých dopisech velice citlivě a s láskou popisovali zážitky z toulek přírodou, ze svého dětství a dosavadního života a zpříjemňovali tak uživatelům dlouhé chvíle. V  prosinci jsme od nich obdrželi pro naše seniory v pořadí již 89. dopis. Děkujeme za tento neuvěřitelný a nádherný dar a přejeme panu Horklovi brzké uzdravení a oběma manželům hodně zdraví, štěstí a pohody.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.

Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných omezujících nařízení, jen možná s větší pokorou, vděčností a láskou a taky na chvíle, kdy si budeme moci všichni užívat neomezených návštěv obyvatel našeho domova.

Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i všem příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2022 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.

Ze srdce přeji nám všem pevné zdraví

Jana Šrámková

Ředitelka DD