Červenec 2019

Dne 20.6.2019 se u nás v Domově důchodců v Polici nad Metují uskutečnily letos již 16. hry seniorů, kterých se zúčastnili kromě našich obyvatelů a zaměstnanců i obyvatelé a zaměstnanci jiných zařízení sociálních služeb (Chráněné bydlení Náchod, DD Pilníkov, Domov s pečovatelskou službou v Polici nad Metují, DD Broumov a DD Justynka z Hronova).

 

Máme radost, že pozvání přijali i rodinní příslušníci, kteří si je přišli užít se svými blízkými z našeho domova a také obyvatelé z Police nad Metují, kteří se zajímají o dění v našem DD. Akce se zúčastnili i zástupci Města Police nad Metují – pan starosta Jiří Beran a místostarosta pan Jiří Škop, kteří pozdravili přítomné a popřáli zdárný průběh akce. Svojí účastí podpořila Město Police nad Metují i nová vedoucí sociálního odboru paní Olga Landová a radní a zastupitelka paní Eva Kašparová.

Pro 16. hry seniorů jsme zvolili téma: Cesty kolem světa. V jednotlivých disciplínách jsme provedli soutěžící všemi světadíly. Chtěli jsme tím poukázat na tradice jednotlivých národů žijících na těchto kontinentech a zároveň tak ukázat odlišnost a jedinečnost těchto obyvatel. Je důležité, abychom si tuto odlišnost uvědomovali a bez ohledu na barvu pleti, národnost, politickou či náboženskou příslušnost byli schopni vzájemné tolerance, ohleduplnosti, komunikace, přátelství a tím posilovali mír na celém světě.  Vytvořili jsme si společně dobrou náladu, pohodu, navázali nová přátelství a tak získali pro sebe i okolní svět pozitivní energii.   

 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem sponzorům za jejich sponzorské dary. Díky nim jsme Vám mohli zde připravit občerstvení, materiální zázemí (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a naši dodavatelé potravin – firmy VIA-NM s.r.o. Velké Poříčí a ZELENINA DRINKS Trutnov).

Dále bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, kteří nám předvedli svoje umění a potěšili tím všechny přítomné. Děkuji všem za jejich ochotu, čas strávený zde i umělecký zážitek, který jsme měli my – diváci z jejich vystoupení.

Jmenovitě chci poděkovat:

–     Ivaně Richterové, která byla moderátorkou celého kulturního odpoledne

–     taneční skupině Bábinky z Hronova

–     dětem ze ZUŠ Police nad Metují – z tanečního oddělení s paní učitelkou Alžbětou Černou, klavírního oddělení s p. učitelkou Karolínou Sorokinovou, z žesťového oddělení s paní učitelkou Lenkou Němcovou a orchestru Brass Band

–     dětem z organizace SOKOL Police nad Metují a jejich cvičitelkám paní Editě Bukovanové a Jitce Krásné

–     členům Spolku Akademie Wudang Kungfu Taiji Quan v Hradci Králové s cvičením Tai Ji

–     hudební skupině z hronovského amatérského divadelního souboru, kteří nám hráli písničky na přání až do pozdních odpoledních hodin.

Již teď máme zpětnou vazbu od našich obyvatel, návštěv i zaměstnanců, že se jim vystoupení všech účinkujících moc líbilo.

Mé poděkování patří i Technickým službám města Police nad Metují za zapůjčení nábytku a pomoc při přípravě, Automotoklubu města Police nad Metují za zapůjčení stanů a pódia, panu řediteli ZUŠ v Polici nad Metují panu Luborovi Bořkovi za zapůjčení a přípravu ozvučení pro kulturní program, Muzeu Merkur za zapůjčení modelu Petřínské rozhledny a všem dětem ze SOKOLA, kteří pomáhali při obsluze u soutěžních stánků i při pohoštění našich obyvatel a návštěvníků.

Na závěr konstatuji, že naši zaměstnanci připravili a zajistili zdárný průběh 16. her seniorů, za což jim velice děkuji a jsem na jejich práci hrdá. Vzpomínky na společně prožitý radostný a sluncem prosycený den, načerpaná energie nás budou provázet do dalších pracovních dnů.


Šrámková Jana, ředitelka