Březen 2015


Po delší odmlce se opět hlásíme se zprávami z Domova důchodců.
Po oslavení Vánočních svátků, rozbalení všech dárků, a rozloučení se se starým rokem jsme se opět pustili do různých aktivit.
Mezi první akce letošního roku patřilo symbolické zakončení naší Seniorské akademie zajímavostí. Sešli jsme se v komorním prostředí, nechyběla skladba Gaudeamus igitur. Při slavnostní gratulaci pak každý dostal květinu, diplom a absolventskou čepičku. Všichni „studenti“ absolvovali úspěšně a společně jsme se dohodli, že Akademii rozhodně neukončíme, ale budeme pokračovat dalším „semestrem“! Naši společnou dohodu jsme zanedlouho stvrdili účastí na další přednášce na téma Baroko v podání p. Frydrycha ze spolku Apeiron.
V úterý 17. února nás na pokojích navštívil masopustní průvod maškar s tradičními koblihami a se srdečnou harmonikářkou paní Ryšavou, která rozdávala radost nejen svými písničkami, ale i svou neustálou dobrou náladou…
A i když to venku zatím vypadá spíš na mrazivé dny, přijměte pozvání na Velikonoční výstavu v našem Domově, tentokrát ve čtvrtek 26. března 2015.Za DD Police nad Metují Mgr. Jana Šrámková, ředitelka