Červen 2017


Milí spoluobčané,

          chtěla bych se s Vámi podělit o střípky dění z našeho domova. Nejdříve se musím vrátit k naší velikonoční výstavě, která se, myslím moc povedla. Spousta krásných výrobků, které vytvářeli naši uživatelé, výborný mazanec, káva, čaj, ale hlavně dobrá nálada, setkávání našich uživatelů, jejich rodinných příslušníků a příchozích z města i z jiných spřátelených domovů, to vše vytvořilo nádhernou atmosféru, kterou jsme si všichni užili.

          Další krásnou akcí byla přednáška pana Josefa Lukáška, která se jmenovala „Pohádkové bytosti Orlických hor“. Pan Lukášek vyprávěl se zaujetím o svých knihách, o své cestě ke psaní a dokázal vtáhnout naše uživatele do světa kouzelných bytostí a tajuplných zákoutí krásných Orlických hor. Mnozí se vrátili do svého dětství a odnášeli si krásný zážitek.

          Poslední dubnový den jsme již tradičně věnovali stavění májky, kterou si naši uživatelé vlastnoručně nazdobili a s pomocí našich šikovných domovníků jsme ji umístili na zahradu, kde zdobí vchod do našeho domova a kde se můžou naši uživatelé i návštěvníci domova těšit pohledem na krásnou májku.

          Stavění májky je vždy spojeno s opékáním buřtů. Protože nám počasí letos bohužel nepřálo a nemohli jsme si je sami opéct, museli nám buřty připravit naši domovníci. Připravili je výborně a všichni si moc pochutnali. Příjemně strávené dopoledne oživila milá čarodějka, která přiletěla na svém novém koštěti a všem nám přičarovala dobrou náladu.

          Nemohu opomenout pravidelné návštěvy pana učitele Čapka, který k nám opět zavítal na pravidelné společné zpívání. Je mojí milou povinností zmínit, že jsme pana učitele nominovali na Cenu Ď, což je celostátní projekt, který se koná každoročně a je určen pro dobrovolníky, mecenáše a sponzory, kteří věnují svůj čas, nebo prostředky druhým lidem. Může se jednat o lidi z různých oblastí, ať už ze sféry sociální, kulturní, výchovné apod.

          K naší velké radosti pan učitel zvítězil v krajském kole ze všech nominovaných za královehradecký kraj! Slavnostní akt a předání ceny se konalo ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Záštitu nad tímto projektem převzal ministr kultury Mgr. Daniel Herman a my jsme velice rádi, že se panu Čapkovi dostalo tohoto ocenění, které si podle nás, plným právem zaslouží. Doufáme, že naše spolupráce s ním, se bude i nadále úspěšně rozvíjet a těšíme se na další krásné hudební zážitky.

          Závěrem si Vás dovolím pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat 29. června 2017 u příležitosti oslav 80. výročí založení našeho domova a to od 10.30 hod. Těším se na viděnou a přeji všem krásné dny.

 

                                                           Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

                                                           Mgr. Jana Šrámková, ředitelka