Duben 2018

Milí spoluobčané,

dovolte mi, abych navázala na článek pana místostarosty Jiřího Škopa z únorového čísla Polického měsíčníku s názvem „Proč věříme raději lžím?“ Bohužel mám stejnou zkušenost, lidé raději věří různým nepodloženým informacím, lžím a výmyslům, hlavně, když je podává zasvěcená osoba, místo toho, aby si sami ověřili, jak se věci doopravdy mají.

V poslední době se k mým uším donesly všelijaké informace, které se týkají našeho domova. Každou chvíli slyším, jak je to hrozné, že už vůbec nebereme lidi z Police, že naše zařízení bude zrušeno a místo něj bude „LDN“ apod. Ráda bych Vás ujistila, že nic z toho se nezakládá na pravdě!

Již několikrát jsem v tomto měsíčníku vysvětlovala a popisovala způsob přijímání nových uživatelů, kdo a za jakých podmínek může být přijat do našeho zařízení. Tak tedy ještě jednou ve zkratce:

Do našeho zařízení přijímáme pouze ty, kteří naši pomoc skutečně potřebují! To znamená občany starší 65 let, kteří již nejsou schopni zvládat základní úkony péče o svou osobu a to ani za pomoci rodiny, nebo pečovatelské služby. Velice rádi bychom uspokojili všechny žadatele, ale žadatelů je hodně, míst v DD je málo. Proto náš zřizovatel nastavil pevná pravidla. Podle těchto pravidel musíme upřednostňovat ty žadatele, kteří již nejsou schopni se sami o sebe postarat. Nemůžeme suplovat úlohu rodiny, nebo pečovatelské služby. V našem domově mají místo především lidé, kteří již nejsou schopni se samostatně pohybovat, obstarat si hygienu, najíst se apod. Pokud je někdo soběstačný, sám se nají, dojde si na toaletu, omyje se, oblékne, nebo tyto úkony zvládá s pomocí rodiny či pečovatelské služby, nemá smysl, aby si podával žádost do našeho DD.

Důvodem k přijetí nemůže být ani to, že senior například nechce být sám doma, protože se bojí, že upadne, že se cítí osamělý apod. Stejně tak není důvodem k přijetí to, že má někdo doma nevyhovující topení, nebo schody, které jsou pro něj překážkou. 

Náš domov je zařízením Královehradeckého kraje, který dotuje provoz domova více než třetinou prostředků potřebných pro jeho bezproblémový provoz a chod. Dle jeho podmínek musíme přijímat žadatelé z celého Královehradeckého kraje a také ty, kteří mají vazbu na Královehradecký kraj. Není proto možné umisťovat v našem domově lidi, kteří jsou ještě soběstační, jenom proto, že jsou z Police, když na LDN v Broumově leží člověk, který čeká na přijetí do našeho DD více než rok! Nemůžeme očekávat, že stát, potažmo kraj, nebo obec se o všechny a o všechno postará. To prostě není možné.

A ještě jednou upřesňuji, v našem DD je i přes podmínku zřizovatele, přijímat lidi z celého Královehradeckého kraje, 25 uživatelů přímo z Police nad Metují, dalších 34 uživatelů je z přilehlých obcí, to je 58 uživatelů z celkového počtu 64. Pouze 6 uživatelů je z jiného regionu! Pokud se v DD uvolní místo, snažíme se vždy vybrat nejpotřebnějšího člověka, který naši pomoc už opravdu potřebuje. Pokaždé pečlivě zkoumáme každou žádost a provádíme sociální šetření, abychom se rozhodli správně.

Po nedávné návštěvě představitelů Královehradeckého kraje žádáme pro zvýšení kvality poskytovaných služeb o další navýšení personálu v přímé péči. Kraj vyjádřil plnou podporu a maximální pochopení situace našeho zařízení.

Doufám, že jsem Vám aspoň trochu objasnila systém přijímání nových uživatel a fungování našeho domova. Pokud by Vás něco zajímalo, něčemu jste nerozuměli, nebo se chtěli na něco zeptat, přijďte k nám do domova a naše sociální pracovnice Vám všechno rády vysvětlí.

Milí občané, závěrem svého příspěvku Vám přeji za sebe i za naše zařízení příjemné jaro, na které už dlouho čekáme a také hodně sluníčka a to nejen na obloze, ale i v duši.