Leden 2017


Milí spoluobčané,

          znovu se Vám hlásíme v novém roce s aktuálními zprávami a malým ohlédnutím za rokem loňským. Především konec roku byl doslova nabitý událostmi a množstvím akcí.

          První akcí adventního období v našem domově byla tradiční „Vánoční výstava“, na které se podíleli jak obyvatelé, tak zaměstnanci domova. Všichni se velice snažili a myslím, že výsledek stál za to. Spousta krásných výrobků s vánoční tématikou, vynikající vánočka z naší kuchyně, horký čaj a káva přivítaly všechny, kteří naši výstavu navštívili. Vytvořil se příjemný prostor pro setkání našich obyvatelů s lidmi z města, známými, s rodinami, ale také s obyvateli jiných domovů, kteří přijeli na naši výstavu.

          Další akcí v pořadí byla „Mikulášská nadílka“, na kterou se všichni obyvatelé domova moc těšili. Hodný Mikuláš, zlobiví čerti a laskavý anděl, prošli všechny pokoje a každého z obyvatel potěšili milým slovem a malým dárečkem. Odpoledne jsme se všichni sešli ve společenské místnosti, kam mohli opět přijít i rodinní příslušníci. Zaměstnanci společně s obyvateli připravili skvělé občerstvení a k dobré náladě přispěl i horký punč, nebo sklenička vína. Nesmím zapomenout zmínit také skvělou kapelu tří děvčat –  Damtrio, která nám zahrála k tanci i poslechu a všem zúčastněným jistě zvedla náladu. Čerti nikoho neodnesli, takže je jasné, že jsme všichni byli hodní J.

          16. prosince nás přišly potěšit děti ze ZŠ Žďár nad Metují. Připravily si pro nás krásné pásmo vánočně laděných písniček, básniček a scének. Malí čertíci a andílci byli velkým potěšením pro všechny naše obyvatele. Děti také pro každého vyrobily malé dárečky, kterými udělaly všem velkou radost. Rovněž vystoupení žáků ZUŠ V Polici nad Metují, které proběhlo 19. prosince, bylo velmi krásné a potěšilo srdíčka všech, kteří si přišli poslechnout vánoční melodie v podání pana učitele P. Čapka a paní učitelky M. Blažkové a jejich žáků. Děkujeme za krásné chvíle!

          Poslední akcí v loňském roce byl „ Štědrý den“, který jsme oslavili společně s rodinami našich obyvatel ve společenské místnosti. Opět bylo připraveno bohaté občerstvení. Stoly se prohýbaly pod množstvím dobrot, vonělo cukroví, které si uživatelé sami napekli, ale nejdůležitější bylo to, že jsme se všichni sešli, byli jsme spolu rádi a bylo nám spolu dobře. Krásně nazdobený stromeček dotvořil vánoční atmosféru a došlo i na dárečky!

          Přivítali jsme milou návštěvu, paní starostku, která ocenila nelehkou práci personálu. Spolu s paní starostkou přišly také členky „Komise pro obřady a slavnosti“, které našim uživatelům předaly drobné dárečky a krásnou květinu, která nyní zdobí vestibul našeho domova. Krásný zážitek nám přichystaly děti ze ZUŠ Police nad Metují, které přišly zahrát a zazpívat spolu s panem učitelem P. Čapkem. Děkujeme skautům za „Betlémské světlo“.

          Jeden rok se uzavřel a další je před námi. Přeji nám všem hlavně hodně zdraví, spokojenosti, úspěchů v pracovním i osobním životě a také ať nezapomínáme na lidi, kteří potřebují naši pomoc, protože nikdy nevíme, kdy my sami budeme potřebovat pomoc druhých.

 

Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD Police nad Metují

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka