Mobilní rozhlas


Informace pro rodinné příslušníky uživatelů DD Police nad Metují

 

Od ledna 2019 mají všichni rodinní příslušníci našich uživatelů možnost přihlásit se do nové moderní aplikace „Mobilní rozhlas“, kterou provozuje město Police nad Metují. Díky této aplikaci budete vždy včas informováni. Pokud se zaregistrujete, následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího, včetně informací z Domova důchodců (např. ohledně zákazu návštěv apod.).  

Zaregistrovat se můžete buď pomocí registračního letáku, odkaz ZDE, nebo osobně v kanceláři sociálních pracovnic v DD, nebo na podatelně Městského úřadu v Polici nad Metují u paní Dagmar Hauschkové.

Krizové informace budou zasílány do mobilu formou SMS (voda, elektřina a havarijní události), ostatní formou e-mailové zprávy. Do registračního letáku je tedy potřeba vyplnit telefonní číslo a také e-mailovou adresu.

Tyto informace budou také vyhlášeny místním rozhlasem a zveřejněny na webových stránkách města Police nad Metují.

Věříme, že tento krok přispěje k lepší informovanosti veřejnosti i rodinných příslušníků našich uživatelů.

 

Za DD Police nad Metují

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka