Říjen 2015


Léto, prázdniny, dovolená…. To je pro letošní rok v nenávratnu. I my v Domově jsme prožili pestré léto naplněné akcemi různého zaměření.

V červenci jsme si poslechli krásný koncert sourozenců Važanových, navštívil nás kouzelník Waldini, byli jsme v Pellyho domech na terase a vyjeli jsme si i na Ostaš, kde to máme moc rádi. Stálého a teplého počasí, kterého nám bylo letos naděleno až moc, jsme využili k výletům i vycházkám. Podnikli jsme vycházku do Penzionu „65“ na úžasné poháry a koláče. Udělali jsme si také výlet do jízdárny v Hejtmánkovicích, kde jsme si mohli pohladit i nakrmit koníky. Velice příjemné bylo i Popouťové posezení v pečovatelském domě. Měsíc září jsme zahájili exkurzí na stanici profesionálních hasičů ve Velkém Poříčí, kde se nám moc líbilo. Viděli jsme hasičskou techniku, auta i pověstný sjezd na tyči na vlastní oči. Pan farář církve Českobratrské evangelické p. Kitta z Hronova si pro nás připravil přednášku k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. K svátku našich uživatel – Dni seniorů nám 1. 10. přišli se svým písničkovým programem poblahopřát děti z polické mateřské školky na sídlišti. V říjnu jsme vyrazili do Teplic nad Metují, kde se konal ve zdejším Domově Dolní zámek Den otevřených dveří. Všem, kteří nám při těchto našich akcích a výletech poskytli pomoc, děkujeme za jejich ochotu, laskavost a čas, který nám věnovali. I nadále si užíváme zpívání s panem učitelem Čapkem ze ZUŠ Police nad Metují i čtení s paní Richterovou. I jim patří náš veliký dík za jejich záslužnou dobrovolnickou činnost.
Před několika měsíci jsme se přihlásili do projektu „Plníme přání seniorům“, který organizovala firma Sodexo Pass Česká Republika a.s. Naším přáním bylo získat interaktivní tabuli pro aktivizaci a zábavu našich uživatel. Díky ochotě, pochopení a štědrosti sponzorů se nám podařilo tabuli získat. Je to pár dnů, kdy nám firma AV Media tabuli instalovala a nyní se již pilně snažíme zjistit a poznat, co všechno umí a jaké možnosti nám nabízí. Touto cestou bychom proto chtěli poděkovat všem, kteří nám ke splnění tohoto přání přispěli finančními dary: Sodexo Pass Česká Republika a.s., Alpentrend Centrum s. r. o., CDS s. r. o. Náchod, Christeyns s. r. o., Dentimed s. r. o., G&G Transport s. r. o., Hašpl a. s. Velké Poříčí, Hauk s. r. o. Police nad Metují, Ing. Petr Trávník, Julie Brodová, LM a anonymní dárce. Velice si tohoto činu ceníme my i naši uživatelé. Tabule nám přinese nepřeberné možnosti využití.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na naši Vánoční výstavku, která se bude konat 26. listopadu 2015 od 9.00 hod. do 17.00 hod. S přáním krásných podzimních dnů


Za DD Police nad Metují: Mgr. Jana Šrámková, ředitelka