Únor 2016


Milí spoluobčané, opět se Vám připomínáme z Domova důchodců

                    Po příjemném prožití vánočních svátků a přivítání nového roku jsme se s nadšením pustili do různých akcí a aktivit. Úvod roku bývá v našem domově ve znamení tradičních akcí, nejinak tomu bylo i letos.

                   Nový rok jsme přivítali jednak slavnostním přípitkem, tak i ve společnosti Tří králů, kteří k nám již tradičně zavítali s koledou. Ani letos nechyběl krásný koncert členů polického Chrámového sboru. Na začátku února jsme oslavili Masopust a s ním nesměly chybět koblihy, veselí, harmonika a písničky. Nevynechali jsme ani pásmo Hašlerových písniček v podání p. Karla Šedivého z Prahy. Všem moc děkujeme. A v průběhu roku nás pak čeká spousta dalších zajímavých akcí. 

                   Přelom roku bývá obvykle obdobím bilancování a statistik. Dovolte nám, abychom i my Vám sdělili několik slov o našem domově.

                   Celková kapacita našeho domova je 64 uživatel, z toho máme v současné době 54 žen a 10 mužů.  Naším zřizovatelem je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  Našimi uživateli jsou senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu a péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji nebo prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

                   Způsob poskytování a kvalita sociálních služeb se v posledních letech hodně změnila. V dnešní době již není nutné podávat si žádost do domova s dostatečným předstihem z důvodu, že na umístění bude zájemce čekat i několik let.  Přijímáme žádosti těch zájemců, kteří naši péči opravdu potřebují. Nelze přijmout žádost člověka, který je naprosto soběstačný nebo zvládá za pomoci pečovatelské služby, rodiny nebo jiných forem sociální péče.

                  Proto i my doporučujeme obrátit se nejdříve na pečovatelskou službu a požádat o přiznání příspěvku na péči, který je určen k úhradě za jejich úkony. A teprve potom, až nebude člověk schopen za pomoci výše jmenovaných institucí nebo rodiny zvládat, přicházejí na řadu služby domova důchodců.

                 I v naší evidenci máme žádosti zájemců z dřívější doby, kteří zatím nastoupit nechtějí nebo byli vyzváni k nástupu, který v dané chvíli odmítli. Ty evidujeme v tzv. „neaktuálních“ žádostech a s nástupem pro ně v nejbližší době nepočítáme. Mezi „aktuálními“ žádostmi vedeme pouze ty zájemce, kteří naši péči a pomoc opravdu potřebují a nastoupit chtějí. Pokud se životní situace žadatele vedeného v „neaktuálních“ žádostech zhorší natolik, že již není schopen dál zůstat ve svém přirozeném prostředí, jeho žádost přeřadíme do aktuálních žádostí na poslední místo i přesto, že má žádost podanou již několik let. Proto přijímáme žádosti do domova důchodců až ve chvíli, kdy Vaše situace bude opravdu akutní a pečovatelská služba a rodina již není schopna péči zabezpečit.

                   Věříme, že rozhodnout se k podání žádosti do domova důchodců a potom k následnému nástupu, není snadné. Po podání žádosti provedou sociální pracovnice šetření, vše Vám vysvětlí a přiblíží život v našem domově, aby byl pobyt pro každého z našich uživatelů co nejpříjemnější a podle jeho potřeb a přání. K tomu přispívá přístup i chování všech našich zaměstnanců, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a profesionálně.  

                  Pokud se dostanete do nepříznivé životní situace a potřebujete poradit, poskytujeme bezplatné sociální poradenství. Zveme Vás k návštěvě i k prohlídce našeho domova.

 

                                         Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

                                                   Mgr. Jana Šrámková, ředitelka