Únor 2019


Zprávy z DD Police nad Metují

Milí spoluobčané, ráda bych Vám skrze následující řádky dala nahlédnout do Domova důchodců Police nad Metují, konkrétně do práce fyzioterapeuta nebo PSS (pracovník v soc. službách) pro rehabilitaci. Do DD jsem jako fyzioterapeut nastoupila v roce 2000 na částečný úvazek. Dostala jsem k dispozici jednu malou místnost se skromným vybavením. Všechny společné aktivity jako třeba skupinové cvičení se odehrávaly v jídelně obyvatel. Individuální terapie probíhaly v místnosti pro individuální fyzioterapii nebo na pokojích obyvatel. V roce 2010 po vytoužené přístavbě a rekonstrukci stávající budovy se obyvatelé těšili na stěhování do nových pokojů s vlastní koupelnou a WC. A nejen oni se těšili… I rehabilitace se stěhovala: dostali jsme krásnou světlou tělocvičnu vybavenou potřebným nábytkem a prostornou místnost pro individuální fyzioterapii s kancelářským stolem. Byla a jsem i nadále za to vše moc vděčná. Všechny prostory jsme okamžitě zabydleli a užívali si nové místnosti, soukromí, široké chodby s dostatkem místa pro nácvik chůze a další výhody. Tehdy už jsem pracovala na plný úvazek. Bylo to potřeba, po stěhování se navýšil i počet obyvatel DD ze 42 na 64. Postupně jsme vnímali potřebu rozšířit naši péči a věnovat se více uživatelům upoutaným na lůžko, a tak od roku 2017 zřizovatel odsouhlasil naše volání o navýšení pracovních sil na „poli“ rehabilitace o 1 pracovníka v sociálních službách. Na novou kolegyni jsem se moc těšila, práce bylo hodně a úkolů, které jsem za směnu nemohla stihnout, také. Tato pracovnice – ve zkratce PSS pro rehabilitaci je vyškolena v konceptu Bazální stimulace I. a II., má kurz Masáže ve zdravotnictví, zkušenosti se seniory z předchozího zaměstnání. Provádí Bazální stimulaci (BS) u obyvatel, kterým je BS indikována a pomáhá mi i s dalšími úkony: nácvik chůze, kondiční cvičení na lůžku, masáže, cvičení na motomedu, také se zapojuje při organizaci společných akcí. Jednou z těchto akcí je skupinové cvičení. Mezi obyvateli je velmi oblíbené, rádi se ho účastní. Když z nějakého důvodu není, slyším hlasy, že mnohým chybí. Indikuje ho lékařka, účast je ale dobrovolná. Koná se 3x týdně dopoledne v tělocvičně. Vítám a vážím si každého, kdo přijde. Cvičíme v sedě na židlích, cviky jsou jednoduché. Panuje dobrá nálada, častokrát se společně zasmějeme. Po rozcvičení těla trénujeme i mozek, protože i on, podobně jako svaly, chátrá, pokud ho nepoužíváme. Tato navazující aktivita je v režii aktivizační nebo sociální pracovnice. Čteme si různé zajímavosti, které se vztahují k danému dni nebo období, řešíme kvízy, hádanky, vědomostní soutěže… Také si promítneme něco, co nás potěší, rozesměje nebo vede k zamyšlení. K tomu užíváme interaktivní tabuli s promítačkou a notebookem – i toto vše je součástí výbavy tělocvičny. Individuální fyzioterapie je indikována obvodním nebo odborným lékařem (např. léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie, nácvik chůze, měkké a mobilizační techniky atd.). Pak je na domluvě fyzioterapeuta s uživatelem, kdy se předepsaná terapie uskuteční. Jistě si dokážete představit, že čas fyzioterapeuta a PSS pro rehabilitaci je omezený vzhledem k celkovému počtu našich uživatel (64). Vždy se ale snažíme vyhovět co možná nejdříve a spravedlivě „podělit“ všechny, kteří to potřebují. Tyto úkony mnohdy poskytujeme i nad rámec tzv. garantované nabídky – srozumitelně řečeno: jak dlouho si uživatel musí počkat na to, kdy se mu opět budeme věnovat (např. nácvik chůze, fyzikální terapie, LTV, SLTV atd.). Individuální terapie probíhají v místnosti pro fyzioterapii, na pokojích uživatel nebo v tělocvičně, kde můžeme využít široký elektricky polohovatelný cvičební stůl, ribstol, různé cvičební pomůcky (overbally, therabandy, dynairy, velkou masážní podložku ke stimulaci, pomůcky k procvičování ruky atd.) Pravidelně zde také probíhá cvičení na motomedu. I toto cvičení je oblíbené, zvlášť když si k tomu promítneme něco pěkného na přání (před letošními svátky jsme sledovali záznam vánočního koncertu Hradišťanu, oblíbený je i A. Bocelli, K. Gott, Spiritual kvintet atd.) Uživatelé mohou cvičit horní nebo dolní končetiny. K tomuto cvičení slouží přístroj APT a Motomed Letto. Druhý zmiňovaný je mobilní a velmi variabilní, takže je využívaný i pro uživatele upoutané na lůžko. Pořídili jsme ho v roce 2017. Fyzikální terapii aplikujeme v místnosti pro individuální fyzioterapii. Máme k dispozici kombinovaný přístroj BTL pro fyzikální terapii, kde je elektroléčba s vakuovou jednotkou, ultrazvuk s handsfree sono aplikátorem, laser s kombinovanou laserovou sprchou (infračervená a červená). Máme i přístroj BTL k aplikaci magnetoterapie s bohatým vybavením aplikátory. (Magnetoterapii lze uživateli aplikovat i na jeho pokoji.) K aplikaci tepla používáme rašelinové nosiče tepla. Nahřívají se ve vodní lázni v ohřevové vaně. Dále používáme solux, inhalační přístroj, přenosnou vířivou koupel. Důležitou součástí naší práce je nácvik běžných denních činností a také nácvik chůze u uživatel, kteří potřebují pomoc. Velkou pozornost věnujeme i výběru pomůcky individuálně každému, kdo ji potřebuje a žádnou nemá. Velkou oblibu našich obyvatel mají rolátory – nízké vozíky se sedačkou, brzdami, někdy mají třeba i košíček na osobní věci nebo nákupy. Na trhu je mnoho různých typů. Další hojně využívanou pomůckou jsou klasické nebo francouzské hole. Pro uživatele, kteří potřebují větší oporu nebo jsou např. po ortopedických operacích používáme chodítka. I těch je mnoho typů, u nás máme chodítka pultová. S kolegyní nejraději pracujeme s chodítkem Topro Taurus s hydraulickým zdvihem. Naši práci vnímám nejen jako zaměstnání, ale mnohem více jako poslání. V mnohých domovech pro seniory fyzioterapeuta vůbec nemají. Zdravotní pojišťovny nehradí v těchto zařízeních jeho úkony, takže je na zřizovateli, zda ho v zařízení chce mít a zaměstná ho. Mám vždy radost, když můžu někoho potěšit třeba jen vlídným slovem nebo úsměvem, když vidím, že se stav člověka po našich terapiích zlepšil – například ustoupí bolesti, posílí se svaly, zlepší se správné držení těla, nebo když se někdo postupně dopracuje k tomu, aby mohl zase chodit. Je za tím spousta práce a někdy i dřiny nás všech – od pečovatelek přes sestry a konče námi, kteří s tím dotyčným cvičíme, trénujeme, řešíme každou maličkost, jen aby mohl být zase o krůček samostatnější. A když to jde, radost mám velikou… A nejenom já, ale i ten, kterému bylo pomoženo, a to je moc dobře. Tato radost a vděčnost našich obyvatel je pak velkou odměnou pro mě osobně a myslím, že nejenom pro mě, ale i pro všechny moje kolegyně a kolegy.


R. Gáborová, fyzioterapeut DD Police nad Metují