Březen 2019


Aktivizační činnosti v Domově důchodců Police nad Metují

Když se mě někdo zeptá, co dělám v našem domově důchodců, tak jim odpovím, že aktivizační pracovnici. A zpravidla každý druhý se mě zeptá: „Co to je? Co že to děláš?“ Ráda bych Vám proto touto cestou osvětlila náplň aktivizačních pracovníků a aktivizační činnosti. Aktivizační činnosti jsou důležitou součástí života našich uživatelů. Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatelů, poskytnutí potřebné dávky fyzické a duševní činnosti, sbližování a společenský život. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují jejich volný čas. Mají bezpochyby velice pozitivní vliv na emoční rozpoložení uživatele, zvyšují sebevědomí, uspokojují vyšší potřeby a potřebu uplatnit se. Aktivizace je poskytována buď skupinově, nebo individuálně, podle schopností uživatelů. Při mém nástupu do zaměstnání před pěti lety jsem aktivizaci vykonávala pouze na půl úvazku. Do té doby se aktivizaci nepřikládal takový význam jako dnes, nabídka aktivizačních činností byla značně omezená. Když jsem začala jezdit po různých školeních, neuměla jsem říct, co dělám, svoji pozici, protože se pojem aktivizační pracovník ještě nepoužíval. Naštěstí se to celé změnilo a dnes je aktivizace uznávaný prostředek ke zlepšení kvality života našich seniorů. I v našem domově byla tato pozice aktivizačního pracovníka přehodnocena a od roku 2016 byla posílena na celý úvazek. Zaměřila jsem se nejdříve na skupinovou aktivizaci, ale protože v našem domově máme 64 uživatelů, bohužel nebylo v mých silách se věnovat všem uživatelům. A proto děkuji paní ředitelce a Královéhradeckému kraji, že od letošního roku nám byla přidána posila ještě jedné aktivizační pracovnice, která se věnuje především uživatelům, kteří z různých důvodů zůstávají většinu svého času na pokoji či na lůžku. Musím upřímně říct, že veškeré pomáhající profese jsou velice psychicky a fyzicky náročné a proto musím za sebe povědět, že největší odměnou mé práce je, když se na mě naši senioři usmějí a já vidím, že na chvilku zapomněli na svoje bolístky a splíny. Skupinové aktivity, které nabízíme v našem domově: Ruční práce: na ruční práce se scházíme v malé dílničce, kterou máme vybavenou různými potřebami pro naše kreativní vyrábění. Uživatelé jsou rozděleni podle schopností do dvou skupin, aby se dalo ke každému přistupovat individuálně. Využíváme činnosti, které mohou zlepšit hybnosti ruky, zpřesnit pohyby koordinované okem a také se snažíme vytvářet věci, které našim uživatelům udělají radost. Posléze naše výrobky vystavujeme na velikonoční a vánoční výstavce nebo po domově. Když mi uživatelé říkají, že to nezvládnou, nebo že to není hezké, snažím se je povzbudit a říkám jim: „Každý udělá něco, dohromady uděláme moc“ a pak se vždycky diví, jaké krásné věci jsme společně vytvořili. Reminiscence: neboli vzpomínání je aktivita, kterou máme všichni moc rádi. Na tuto aktivitu máme krásnou místnost, ve které máme i zapůjčené dobové věci, za což moc děkujeme. Atmosféra je vždy velice příjemná. Pokaždé máme připravené téma, o kterém se bavíme, např. zaměstnání, záliby, léto, konec války nebo třeba svatba. Jsme rozděleni na malé skupinky, abychom se toho co nejvíce dozvěděli a že se dozvíme! Jsou to studnice vzpomínek a vždy se u vyprávění velice pobavíme a zasmějeme. I ti, které již paměť občas zradí, si vždycky na něco vzpomenou a mají z toho velkou radost. Proto prosím, vzpomínejte, je to kus naší historie, kterou my jsme nezažili a nemáme lepší způsob, než se dozvědět odkud jsme a kdo jsme. Promítání: máme pravidelný odpolední biograf, kde si pouštíme prvorepublikové filmy, a také filmy, o které si naši uživatelé sami řeknou. O zpříjemnění chvilek se postará káva a moučník, který si dopoledne sami upečeme. Nevěřili byste, jakou účast takový koláč způsobí. Scházíme se ve společenské místnosti, ze které vedou dveře na terasu a pokud je v létě příznivé počasí, sedáváme tam, kde se zase potěšíme třeba zmrzlinou. Trénování paměti: patří k aktivizačním metodám, které pomáhají uživatelům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat paměť. K tréninku využíváme též interaktivní tabuli, hudbu, hmatové, čichové a sluchové vjemy. Hraní her: uskutečňuje se v tělocvičně nebo společenské místnosti. Máme k dispozici např. stolní kuželky nebo metanou, které můžou naši senioři hrát v sedě. Velmi oblíbenou hrou je také bingo, nebo jiné stolní hry. „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ A taková sladká odměna není také k zahození. Společenské programy: zajišťují zábavu, kdy v domově seniorů vystupují žáci mateřských, zá-kladních i uměleckých škol. Naši senioři děti milují a mají radost z každé takové návštěvy. Pravidelně zveme do našeho domova také různé umělce, např. baletku a italského operního tenoristu, zpěváka Hašlerových písniček, cimbálovou kapelu aj. Nesmím zapomenout na muzikanty z hronovského divadla a děvčata z Damtria, kteří zcela nezištně, s láskou a ochotou zpříjemňují chvíle našim uživatelům svou krásnou hudbou při společenských posezeních, při kulturních akcích jako třeba hry seniorů, velikonoční a vánoční výstava, vánoční posezení s rodinami apod. Aktivity mimo domov: různé výlety, posezení v restauraci, účast v jiných zařízeních na kulturních akcích, návštěva kostela a ZUŠ. Musíme přizpůsobit akce zdravotnímu stavu uživatelů, což omezuje naše možnosti. Také tu máme skupinové aktivity, se kterými nám pomáhají naši milí dobrovolníci: Zpívání – pravidelně, už řádku let k nám chodí pan učitel Pavel Čapek ze základní umělecké školy a hraje našim uživatelům na přání písničky, které mají rádi. Zpívá a hraje našim seniorům pro radost. Zpívají se české písně, které jsou „tak hezké, tak hezké“ a zahřejí u srdíčka. Občas k nám pan učitel taky přivede žáky ze ZUŠ, kteří nám předvedou, co se všechno naučili. Je to velice oblíbená aktivita. Mše svatá a bohoslužby – děkujeme za to, že máme možnost ve vlastním zařízení mít kapli. Je to krásná místnost, ve které nám pravidelně každou neděli slouží bohoslužbu slova pan Jiří John. A nově každý první pátek v měsíci nám slouží páter Jaroslaw Furtan mši svatou, na kterou si s sebou jako doprovod přivádí bezděkovský sbor, který dělá našim uživatelům svou krásnou hudbou nepopsatelnou radost. Čtení – již řádku let k nám také chodí paní Ivana Richterová se svými knihami, ze kterých předčítá. V malém respiriu každou středu dělá radost milovníkům dobré četby. Cvičení – kromě skupinového cvičení s naší fyzioterapeutkou, které probíhá třikrát týdně, k nám jeden den v týdnu dochází paní Renata Teichmannová, která s našimi uživateli cvičí zase trochu jiné cviky, určené především seniorům. Všem dobrovolníkům velice děkujeme a moc si jich vážíme. Jsou to lidé, kteří mají srdce na správném místě a nenechávají si ho jen pro sebe. Individuální aktivity Jsou to aktivity vycházející z individuálních potřeb a zájmů každého uživatele a probíhají nejčastěji přímo u lůžka. Podle schopností a možností každého uživatele se zaměřujeme na komunikaci formou povídání, vzpomínání, předčítání, zpívání nebo poslechu hudby. Dále např. na trénování paměti, nácvik sebeobsluhy a také třeba canisterapii. Ale mnohdy bych řekla, že je nejdůležitější naslouchat. Canisterapie- je označení pro terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. V roce 2017 jsem úspěšně absolvovala školení psovodů canisterapie se svou fenkou border kolie jménem Ebby. Navštěvujeme uživatele na pokojích, canisterapie pomáhá při rozvoji jemné a hrubé motoriky, slouží jako motivační prvek, aniž by si toho byli uživatelé vědomi. Je vždy s radostí vítána a vykouzlí úsměv na rtech nejen našim seniorům, ale i personálu. Dovolte mi prosím, několik slov závěrem. Doufám, že se mi aspoň trošičku povedlo osvětlit Vám pracovní náplň aktivizačního pracovníka. Musím znovu zopakovat, že pomáhající profese jsou opravdu náročné. Změny se dějí všude a někdo je buď přijme, nebo ne. Náplň práce se mění a s tím přicházejí nové úkoly a výzvy. Všichni, kdo v našem domově pracujeme a to od uklízeček až po ředitelku, jsme tu pro obyvatele našeho domova. Snažíme se všichni, aby se zde uživatelé cítili co nejlépe, aby měli všechno, co potřebují a abychom jim zde vytvořili příjemný domov. Děkuji proto všem pracovníkům DD, kteří tuto práci, toto poslání dělají s láskou, protože bez ní se to dělat nedá.


Markéta Maixnerová, aktivizační pracovnice