Duben 2017


Milí spoluobčané!

                    Jaro už nám pomalu ťuká na dveře, ale já bych se ráda ještě na chvíli vrátila o měsíc zpátky a společně s Vámi zavzpomínala na veselý masopustní rej, který proběhl u nás v domově koncem února. Zaměstnanci  oblékli masky a jako mávnutím kouzelného proutku se proměnili v berušku, vílu, šaška, anděla, čmeláka, kočičku a nechyběli ani lyžaři. Každému z obyvatel přinesli čaj, kávu a zlatavý koblížek. Celou dobu nás provázela naše milá Maruška Ryšavá, která úžasně hrála na akordeon a nejednomu obyvateli vykouzlila na tváři úsměv, ale také slzu dojetí.

                    Začátkem března nás navštívil pan Šedivý z Prahy, s pásmem písniček od známého skladatele Karla Hašlera. Byl u nás již poněkolikáté, jeho vystoupení vždy pohladí po duši a jsou našimi uživateli hojně navštěvována.

                   A nyní mi dovolte nám, abych Vám sdělila několik důležitých informací o našem domově. Vzhledem k stárnutí populace a měnící se demografické křivce obyvatel, jsou na naši organizaci kladeny zcela nové požadavky ze strany Krajského úřadu Královehradeckého kraje, který je také naším zřizovatelem. Podmínky pro přijímání nových uživatelů se za poslední dva roky zásadně změnily.

                   Našimi uživateli jsou senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu a péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji nebo prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj.

                   V dnešní době již není nutné podávat si žádost do domova s dostatečným předstihem z důvodu, že na umístění bude zájemce čekat i několik let.  Přijímáme žádosti těch zájemců, kteří naši péči opravdu potřebují. Nelze přijmout žádost člověka, který je naprosto soběstačný nebo zvládá za pomoci pečovatelské služby, rodiny nebo jiných forem sociální péče.

                  Proto i my doporučujeme obrátit se nejdříve na pečovatelskou službu a požádat o přiznání příspěvku na péči, který je určen k úhradě za jejich úkony. Pokud je pečovatelská služba využívána tři až pětkrát denně je to v naprostém pořádku. Teprve potom, až nebude člověk schopen za pomoci výše jmenovaných institucí nebo rodiny zvládat, přicházejí na řadu služby domova důchodců. V žádném případě nebudeme řešit nevyhovující bytovou situaci, např. schody, nevhodné topení atd.

                 I v naší evidenci máme žádosti zájemců z dřívější doby, kteří zatím nastoupit nechtějí nebo byli vyzváni k nástupu, který v dané chvíli odmítli. Ty evidujeme v tzv. „neaktuálních“ žádostech a s nástupem pro ně v nejbližší době nepočítáme. Mezi „aktuálními“ žádostmi vedeme pouze ty zájemce, kteří naši péči a pomoc opravdu potřebují a nastoupit chtějí. Pokud se životní situace žadatele vedeného v „neaktuálních“ žádostech zhorší natolik, že již není schopen dál zůstat ve svém přirozeném prostředí, jeho žádost přeřadíme do aktuálních žádostí na poslední místo i přesto, že má žádost podanou již několik let. Proto přijímáme žádosti do domova důchodců až ve chvíli, kdy Vaše situace bude opravdu akutní a pečovatelská služba a rodina již není schopna péči zabezpečit.

                   Věříme, že rozhodnout se k podání žádosti do domova důchodců a potom k následnému nástupu, není snadné. Po podání žádosti provedou sociální pracovnice šetření, vše Vám vysvětlí a přiblíží život v našem domově, aby byl pobyt pro každého z našich uživatelů co nejpříjemnější. K tomu přispívá přístup i chování všech našich zaměstnanců, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a profesionálně.  

                  Pokud se dostanete do nepříznivé životní situace a potřebujete poradit, poskytujeme bezplatné sociální poradenství. Zveme Vás k návštěvě i k prohlídce našeho domova.

 

                                         Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

                                                   Mgr. Jana Šrámková, ředitelka