Leden 2019


Milí spoluobčané,

setkáváme se spolu na stránkách Polického měsíčníku v roce 2019 poprvé. Nejdříve vám chci popřát vše nejlepší do nového roku a rovněž poděkovat za přízeň, kterou jste nám v loňském roce i v letech předešlých projevovali. Chci vás ujistit, že Domov důchodců v Polici nad Metují je domovem otevřeným. Rádi vás zde přivítáme u příležitosti různých oslav a kulturních akcí, stejně i ve všední dny. Vítáni jsou jak rodinní příslušníci našich uživatelů, tak přátelé a příznivci našeho domova. V roce 2019 plánujeme uspořádat spoustu akcí, o nichž vás budeme informovat. Srdečně vás na ně zvu a těším se na naše společná setkávání. Máte zájem dozvědět se o domově více? Pak jsou následující informace právě pro vás. Za pomoci našeho zřizovatele se nám podařilo vybudovat jeden z nejmodernějších domovů důchodců v Královéhradeckém kraji, který se nachází v poklidné části města. Celý komplex domova je bezbariérový a nabízí 20 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje pro celkem 64 uživatelů. Součástí každého pokoje je sociální zařízení s WC, sprchový kout a umyvadlo. Pokoje jsou vybavené novým nábytkem. Chodby jsou prostorné a dostatečně prosvětlené. Uživatelé využívají ke zpříjemnění pobytu několik společenských místností s televizemi. Na každém poschodí naleznete kuchyňku pro uživatele vybavenou lednicí, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Důležitou součástí péče o uživatele je nabídka pohybových aktivit. K tomu účelu slouží krásná tělocvična, která je vybavená různými pomůckami, přístroji k procvičování a rovněž speciálním cvičebním lůžkem pro individuální cvičení. Před 3 lety jsme pořídili do tělocvičny interaktivní tabuli. Toto zařízení využíváme každodenně v rámci aktivizací uživatelů domova. Součástí péče o uživatele je rovněž pravidelná fyzioterapie. Speciální místnost pro fyzioterapii je nadstandardně vybavená přístroji napomáhajícími zlepšování hybnosti. Laser, ultrazvuk, elektroléčba a magnetoterapie jsou léčebné procedury, které můžeme dle potřeby uživatelům poskytnout. O správný průběh procedur a bezpečí uživatelů pečuje specializovaný, ale zároveň velice empatický personál domova. Velmi oblíbenou činnosti, zejména u obyvatelek, jsou ruční práce. K těmto účelům, a nejen k nim, využíváme terapeutickou místnost a také velkou společenskou místnost, ve které probíhá spousta společenských, kulturních a jiných akcí. K dispozici je také reminiscenční (vzpomínková) místnost, která je zařízená starobyle a probíhají v ní aktivity spojené se vzpomínáním na staré časy. V kapli probíhají každou neděli bohoslužby slova a jednou za měsíc i mše svatá. V celém areálu domova je pro uživatele domu zajištěno internetové připojení. O tom, že do pobytových zařízení jsou ze zákona přijímání pouze žadatelé s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, jsem vás již informovala několikrát. Je to logické, protože osob s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby neustále přibývá. Jestliže je v domácím prostředí senior, který potřebuje neustálou péči a rodina již ani za pomoci terénních služeb ji není schopna zabezpečit, je nevyhnutelné této rodině pomoci a převzít tuto náročnou roli. Umístění ve zdravotnickém zařízení často není možné. Je vázáno jen na akutní potřebu zdravotní péče. Řešením je v těchto případech umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb našeho typu. Tým odborně zdatných a empatických profesionálních pracovníků našeho domova je připraven svým uživatelům zajistit důstojný život. Zejména rodiny, které dlouhodobě pečovaly o nemocné blízké, jsou schopny ocenit naši pomoc. Vzhledem k narůstajícímu počtu seniorů vyžadujících celodenní odbornou péčí nastavil náš zřizovatel – Královéhradecký kraj, který dotuje provoz domova v současné době již téměř polovinou prostředků potřebných pro jeho bezproblémový provoz a chod, tato pravidla: přijímat uživatelé, kteří již nejsou schopni zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb. Nutnou podmínkou přijetí není přiznaný příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Je mnoho žadatelů, kteří nikdy o příspěvek nežádali, protože o této možnosti nevěděli, nebo se jejich stav zhoršil náhle a byli hospitalizováni v nemocnici. Takové uživatele samozřejmě přijímáme taky, jestliže naši pomoc opravdu potřebují 24 hodin denně. přijímat žadatele z celého Královéhradeckého kraje a také ty, kteří mají vazbu na Královéhradecký kraj. V současnosti máme 45 uživatelů (70,3 %) z Police nad Metují a přilehlých obcí, a dalších 15 uživatelů (23,5 %) z okresu Náchod. Jen 4 uživatelé (6,2 %) z celkového počtu 64 jsou z jiného regionu. Pokaždé pečlivě zkoumáme každou žádost a provádíme sociální šetření, abychom se rozhodli správně. Vzhledem k tomu, že do zařízení přijímáme uživatele, kteří vyžadují náročnější péči, narůstá i fyzická a psychická zátěž pracovníků v přímé péči. Na tomto místě chci poděkovat našemu zřizovateli, který naslouchá našim potřebám a průběžně navyšuje počet pracovníků v přímé péči. Pro přiblížení uvádím počty uživatelů ve 3. a 4. stupni závislosti v procentech z celkového počtu 64 a počty pracovníků v přímé péči (stav k 31.12.): V roce 2011 48,39 %, v roce 2012 35 %, v roce 2013 39,06 %, v roce 2014 49,21 %, v roce 2015 to bylo 56,45. V této době bylo v přímé péči celkem 20 pracovníků. Od 1.7.2016 navýšil zřizovatel počet pracovníků o 2. K 31.12.2016 stoupl počet těchto uživatelů na 69,84 %. 1.7.2017 navýšen počet pracovníků v přímé péči o 3. K 31.12.2017 stoupl počet uživatel ve 3. a 4. stupni závislosti na 79,7 %. V roce 2018 nám zřizovatel navýšil od 1.1 počet těchto pracovníků o 2 a od 1.7. o další 4 pracovníky i přesto, že se již počet uživatel ve 3. a 4. stupni závislosti zvýšil jen minimálně tj. na 82,8 % (k dnešnímu dni). Od 1.1.2019 máme již schváleno zřizovatelem další navýšení pracovníků o 4. Celkový počet pracovníků od 1.1.2019 bude tedy 35, což je od roku 2016, kdy začal prudce stoupat počet uživatelů ve vyšších stupních závislosti o 15 pracovníků více (z původních 20 na 35). V kvalitě poskytovaných služeb i pracovních podmínek je naše organizace na vysoké úrovni. To potvrdilo i sedm externích kontrol, které v naší organizaci v roce 2018 proběhly za účelem odhalení rezerv. Jednalo se o tyto kontroly: 3 kontroly z Krajské hygienické stanice kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj inspekce poskytování sociálních služeb z MPSV kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Pro naši práci je podstatné, že žádná z uvedených kontrol neobjevila jakékoli pochybení. Naopak, Inspekce poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí, která je nejdůležitějším kontrolním orgánem v oblasti kvality poskytování sociálních služeb, konstatovala zřetelný kvalitativní posun oproti inspekci, která v organizaci proběhla v roce 2013. Tento fakt je pro nás důležitý zejména proto, že letošní inspekce probíhala v době, kdy struktura uživatelů vyžadovala mnohem náročnější péči. Stav personálu v přímé péči byl výrazně oslaben vzhledem k velkému počtu dlouhodobých nemocí a čerpání řádných dovolených. Důležitou součástí inspekce byly rozhovory kontrolních pracovníků s jimi vybranými uživateli a všemi přítomnými zaměstnanci z přímé péče. Za dosaženou úroveň péče a odstranění nedostatků z minulé inspekce jsme byli členy inspekčního týmu pochváleni. Toto hodnocení je pro nás inspirací pro následující období a rovněž motivací, abychom ve svém úsilí vytrvali. Pro srovnání poslouží následující tabulka poměru splněných kritérií, které byly předmětem kontroly inspekcí poskytování sociálních služeb roce 2013 a 2018. Hodnocení bodem 3 značí nejvyšší kvalitu hodnocených kritérií. Bodové hodnocení kritéria kvality inspekce kvality 2013 inspekce kvality 2018 splněná kritéria hodnocená bodem 3 48 % 74 % splněná kritéria hodnocená bodem 2 33 % 15 % splněná kritéria hodnocená bodem 1 14 % 11 % splněná kritéria hodnocená bodem 0 5 % 0 % Tímto bych chtěla zároveň poděkovat všem našim pracovníkům v přímé péči i pracovníkům ostatních úseků, kteří neúnavně pečují o naše uživatele s maximálním nasazením a dávají do své práce nejen svoje fyzické síly, ale i kus svého srdce. Zvlášť velké ocenění zasluhují ti, kteří v letních měsících – v době dovolených a vysoké nemocnosti pracovníků v přímé péči zvládli svoji práci na jedničku. V dalších číslech Polického měsíčníku vás budeme informovat o tom, co vše děláme na jednotlivých úsecích péče o uživatele pro naplnění našeho poslání. Bližší informace o plánovaných a probíhajících akcích naleznete na našich webových stránkách. Máte konkrétní otázku? Chcete se dozvědět o domově a poskytované péči více? Pak neváhejte, pište, volejte nebo přijďte za námi. Rádi vás domovem provedeme a zodpovíme vaše dotazy.


S přáním pohodových zimních dnů ředitelka DD Police nad Metují Mgr. Jana Šrámková