Příspěvek

Milí spoluobčané,

          léto se pomalu chýlí ke konci, prázdniny utekly jako voda, dovolená je nenávratně pryč a my všichni se pomalu vracíme ke svým povinnostem. Pojďte se mnou zavzpomínat, jak jsme prožili letní čas v našem domově. Snažíme se, aby naši uživatelé prožívali svůj čas v pohodě a klidu, ale zároveň smysluplně. Proto připravujeme různé programy a s některými z nich, které u nás již proběhly, Vás teď seznámím.

          V polovině května k nám zavítalo „Duo Ruggieri“. Toto duo sestává z italského tenoristy Giancarla Ruggieriho a Soni Ruggieri, která vystudovala klasický balet. Oba mají za sebou bohaté zkušenosti z vystoupení na různých scénách po celém světě. V současné době se zaměřují především na vystoupení pro děti, kterým se snaží ukázat kouzlo spojení hudby a tance, ale nezapomínají ani na seniory, pro které mají připraveno pásmo známých operních melodií. Spojení krásné hudby, sytého tenoru a ladných pohybů křehké baletky bylo úžasným zážitkem pro všechny, kteří měli možnost být při tom.

          S velice zajímavou  a poutavou přednáškou o Mongolsku nás navštívila Ema  Leona Wagnerová, která několik let žila, studovala a tvořila právě v Mongolsku. Její obrazy, které přivezla  do našeho domova, oživily a krásně doplnily její vyprávění o vzdálené zemi.

          Největší akcí  letošního roku byla oslava 80. výročí založení našeho DD, která se konala dne 29. 6. 2017 a byla zároveň spojena se dnem otevřených dveří pro veřejnost. Oslavy byly zahájeny příjezdem paní ředitelky v doprovodu továrníka M. V. Škopa, kteří přijeli v nablýskaném historickém Austinu s livrejovaným řidičem. Poté následoval projev paní ředitelky, která připomněla historii vzniku Domova důchodců, dříve chudobince, zmínila také jeho přestavbu, poděkovala současným i bývalým zaměstnancům a přivítala všechny zúčastněné a hosty. Pak zazněla čestná salva z pušek „Ostrostřelecké gardy hraběte Radeckého“.

          Následoval projev mecenáše M. V. Škopa, továrníka, který v roce 1937 věnoval na stavbu tehdejšího chudobince 500 000,- korun československých a kterého věrohodně zastoupil nynější místostarosta Jiří Škop. Se svými projevy vystoupili i zástupci Krajského úřadu v Hradci Králové, který je naším zřizovatelem. Pak přišel na řadu pestrý umělecký program, ve kterém účinkovali např. zpěvačka Nelly Řehořová, soubor „ Bábinky“ z Hronova, gymnastický oddíl z Police nad Metují, žáci a učitelé ZUŠ Police nad Metují a první část programu uzavřel orchestr „Swingáček“ ze ZUŠ v Hronově.

         

          Další část programu se odehrávala již ve vnitřních prostorách, protože počasí nám moc nepřálo, ale ani to nám nemohlo pokazit dobrou náladu, která panovala po celou dobu oslav. K tanci i poslechu nám hrála čtyřčlenná skupina skvělých chlapíků z Hronova. Po celou dobu nechybělo bohaté občerstvení a celým programem provázela vtipně a osobitě naše milá spolupracovnice Ivanka Richterová.

          Oslavy jsou úspěšně za námi, ale naše práce ani snaha nekončí. Závěrem bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, kteří bez nároku na odměnu přišli, hráli, zpívali, cvičili, tancovali a rozdávali radost přítomnému publiku. Poděkování patří i všem zaměstnancům a obyvatelům DD, kteří se velkou měrou  podíleli na přípravě oslav. V neposlední řadě musím poděkovat předsedovi KHV Metuje Jiřímu Bernardovi, který poskytl svůj historický vůz k dokreslení atmosféry roku 1937 a který sám tento vůz i řídil. Musím poděkovat i spolku nadšenců ze Suchého Dolu „SPONA“, kteří byli tak laskaví a zapůjčili nám kostýmy pro náš personál a také „Ostrostřelecké gardě hraběte Radeckého.

          Nakonec bych chtěla poděkovat všem sponzorům, jejichž dary přispěly ke zdárnému průběhu oslav: APSS KHK, Hauk Police nad Metují, Sport Hotárek, Ing. Petr Trávník, Lázně Bělohrad, Christeyns Odry, CDS Náchod, MSM Příbram, G&G Transport Police nad Metují, Hašpl Velké Poříčí, Kvíčerovské pekárna Police nad Metují, VIA – NM Velké Poříčí, Zelenina – Drinks Trutnov, Pivovar Náchod, Veba Broumov, Diakonie Broumov.

          Přeji všem krásné a pohodové dny a těším se s Vámi na viděnou při dalších akcích našeho domova.

 

                                                           Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

                                                           Mgr. Jana Šrámková, ředitelka