Hlavní účel činnosti

interiérPoskytování sociálních služeb probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Dle § 49 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, v souladu s platnou registrací.

Jedná se poskytování těchto základních činností:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dle § 36 tohoto zákona je poskytovatel povinen zajistit osobám, kterým poskytuje pobytové služby, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče.

Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat služby v souladu s ustanovením § 88 a § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované služby

Ubytování

dvojlůžkový pokojNáš domov důchodců leží v klidné části města. K domovu patří domácí atmosféra a klidné prostředí. Velká zahrada slouží k odpočinku, procházkám, posezením na lavičkách nebo i práci při pěstování a ošetřování květin. Přes léto je v zahradě postaven velký stan se zahradním nábytkem. K opékání je k dispozici velké ohniště. Je zde i dostatek prostoru pro různé sportovní vyžití, např. ruské kuželky, šipky.

interiérBudova domova je bezbariérová, k dispozici jsou dva výtahy. Kapacita je 64 lůžek. Naši uživatelé jsou ubytováni ve 20 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových a 2 třílůžkových pokojích. Součástí všech pokojů je sociální zařízení a u většiny je balkon. Pokoje jsou vybaveny nábytkem, uživatelé mají možnost si přinést drobnosti, které by jim připomínaly domov. Uživatelům je k dispozici velká jídelna, prodejna s občerstvením, společenská místnost, prostor pro pracovní terapii, tělocvična, rehabilitace, knihovna, kaple a velká koupelna s masážní vanou, místnost pro poskytování služeb kadeřnice a pedikérky a kuchyňky vybavené lednicí, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a sodobarem. Na jednotlivých patrech jsou i společenská respíria s televizí a DVD přehrávačem, která slouží k odpočinku a relaxaci.

V budově Domova platí zákaz kouření, kouřit se smí jen v určeném prostoru nebo venku.


Domácí řád (Pravidla kolektivního soužití)

Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DD. Je závazný pro všechny uživatele a zaměstnance domova.

Pravidla kolektivního soužití dokument Word (ve formátu MS Word)


Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

Plné znění směrnice naleznete v dokumentu: Vyřizování stížností.doc dokument Word (ve formátu MS Word)


Zdravotní péče

koupelnaZdravotní a ošetřovatelskou péči uživatelům poskytují všeobecné sestry a pracovníci sociální péče v nepřetržitém provozu.

Uživatelům se dostává potřebné přiměřené podpory při stravování, hygieně a zabezpečování ostatních životních potřeb.

Uživatel se může rozhodnout zda se zaregistruje k ústavnímu lékaři, který ordinuje v domově a nebo nebude svého dosavadního lékaře měnit. V tom případě si musí návštěvy u lékaře i předepisování léků zajišťovat sám nebo ve spolupráci s rodinou. Léky podává uživatelům zdravotní personál na základě dohody.

Pozornost věnujeme také udržení pohyblivosti uživatelů. K nácviku chůze jsou používána různá chodítka, uživatelé mohou využívat skupinové nebo individuální kondiční cvičení, masáže, fyzikální terapii, rotoped a pod.


Sociální péče


Uživatelům nabízíme:
bufet
 • pomoc při vyřizování jejich záležitostí na úřadech nebo při korespondenci
 • drobné nákupy
 • společenské a aktivační programy např. různá vystoupení, společnou četbu, trénování paměti, pracovní terapii, muzikoterapii, …
 • sociálně terapeutické činnosti
 • základní sociální poradenství
Velikonoční výstava Některé akce a programy:
 • Masopustní ples
 • Výstavy prací obyvatel
 • Oslava dne matek
 • Hry seniorů
 • Programy ke dni stáří
 • jarní a podzimní výlety do okolí
 • Mikulášská zábava
 • Společná oslava Štědrého dne
 • Vystoupení žáků MŠ, ZŠ, ZUŠ
 • soutěže
 • hry

Návštěvy duchovních

Pravidelně se v domově konají katolické bohoslužby, duchovní ostatních církví přicházejí na přání obyvatel.


Stravování

společná jídelnaCelodenní stravování včetně diet – stravování je zajišťováno 5x denně prostřednictvím vlastní kuchyně, která je umístěna v budově domova důchodců. Skladba stravy je přízpůsobena věku, zdravotnímu stavu a přáním uživatelů.


Čas podávání stravy v domově:

společná jídelna
snídaně  7.30 –   9.00 hod.
dopolední svačina10.00 hod.
oběd12.00 – 13.00 hod.
odpolední svačina14.30 hod.
večeře17.30 – 18.15 hod.
II. večeře20.00 – 20.15 hod.

 • Na odděleních mají uživatelé k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající sestra.
 • Konají se schůzky uživatelů s vedením domova, na kterých je vždy dán prostor také připomínkám ke stravě i k dění v domově.
kancelář


Oznamování nepřítomnosti v domově

Uživatel, který pobyt mimo domov včas předem nahlásí, má nárok na vyrovnání nákladů při pobytu mimo domov.


Včasné odhlášení znamená:

 • Na úterý až pátek – nejpozději předcházející den do 10. hodiny
 • Na víkend a na pondělí – nejpozději ve čtvrtek do 10. hodiny
 • Na svátky a období delšího volna (např. svátky v červenci a Vánoce) a první následující pracovní den – předposlední pracovní den předcházející pracovnímu volnu do 10. hodiny
 • Na pracovní den následující po jednom dni volna – v pracovní den, předcházející volnému dni do 10. hodiny
chodba

Pobyt mimo domov se hlásí vedoucí sestře paní Kaválkové, v její nepřítomnosti sloužící sestře.

Pokud nebude uživatel včas odhlášen, může samozřejmě z DD odejít, ale nárok na vratku nemá!

Pobyt v nemocnici se vždy považuje za předem oznámený.

Ukázka jídelníčku dokument Word   (ve formátu MS Word)