Spolupráce v regionu

Města

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové – odbor sociálních věcí, tel. 495 817 111
 • Městský úřad Náchod, sociální odbor, Palachova 1303, 547 01 Náchod, ved. odboru sociálních věcí Bc. Pavel Schuma, tel. 491 405 437
 • Úřad práce Náchod, Kladská 1092, Náchod, tel. 950 138 446
 • Úřad práce Broumov, Dělnické domy 78, Broumov, tel. 950 138 668
 • Městský úřad Broumov, tř.Masarykova 239, 550 01 Broumov, sociální odbor, tel. 491 504 111
 • Město Police nad Metují – vedení města, matrika, Komise pro obřady a slavnosti, redakce Polického měsíčníku, tel. 491 509 999, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
 • Městský úřad Police nad Metují, odbor sociální věcí, tel. 491 509 995
 • Dům s pečovatelskou službou, Police nad Metují – pečovatelky tel. 491 541 122
 • Česká správa sociálního zabezpečení Náchod, Karlovo náměstí, 547 01 Náchod, tel. 491 401 311
 • Česká správa sociálního zabezpečení Praha, Křížová 25, 225 08 Praha 5 – důchody, tel. 257 062 676


Nemocnice a domovy důchodců

 • Nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 01 Broumov, tel. 491 413 111, sociální pracovnice – tel. 737 542 378
 • Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod, tel. 491 601 111, sociální pracovnice – tel. 491 601 396
 • Nemocnice Dvůr Králové, Vrchlického 1504, tel. 499 320 511
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Jaroměř, tel. 491 847 300
 • Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01 Náchod, tel. 491 401 400, sociální pracovnice – 728 442 609
 • Domov důchodců Malá Čermná 42, tel. 491 482 580, 491 481 723
 • Senior centrum, Malá Čermná 11, tel. 775 996 323
 • Domov důchodců Česká Skalice, Riegrova 837, 552 03 Česká Skalice tel. 491 401 888
 • Domov důchodců Dolní zámek Teplice nad Metují, nám. A.Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují, tel. 491 581 221
 • Domov důchodců Justynka Hronov, Komenského nám. 212, tel. 491 482 462
 • Domov důchodců Tmavý Důl, Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší, 542 34 Malé Svatoňovice, tel. 499 886 614
 • Domov důchodců Broumov, Jiráskova 193, tel. 491 523 596
 • Hospic Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec tel. 491 467 030
 • Sanatorium očních chorob Visus, 17.listopadu 291, 549 54 Police nad Metují, tel. 491 541 203 – ambulance
 • Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod – tel. 569 478 111 – sociální pracovnice
 • Domov pro seniory Obora, Obora 11, 508 01 Hořice, 493 691 250, 725 387 233
 • Alzheimer Care, Centrum spokojeného stáří, Lázeňská 317 a 319, 542 24 Svoboda nad Úpou, 491 615 544, 606 067 067


Lékaři, lékárny, poradny

 • Psychiatrie Náchod, MUDr. Dostál, Eliščino nábřeží, 547 01 Náchod, tel. 491 427 150
 • MUDr. Basil Richter, internista, zdravotní středisko, Police nad Metují, tel. 491 543 897
 • MUDr. Ludvík Neoral, zubař, zdravotní středisko, Police nad Metují, tel. 491 541 654
 • MUDr. Ibrahim Kanzouri, chirurg, zdravotní středisko, Police nad Metují, tel. 491 421 268
 • MUDr. Jana Čelková, 17. listopudu 291, 549 54 Police nad Metují, 491 543 320
 • Lékárna Kuklík, Nádražní 377, 549 54 Police nad Metují, tel. 491 541 358
 • Městská lékárna, nám.T.G.M, 549 54 Police nad Metují, tel. 491 541 561
 • Lékárna Na Středisku Police nad Metují, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 549 54, 491 814 083
 • Lékárna pí.Suková, A. Jiráska 89, Hronov, tel. 491 483 855
 • Poradna pro seniory ČHV Praha, tel. 220 515 188
 • Občanské poradenské středisko Náchod, tel. 491 421 723


Ostatní

 • Okresní soud Náchod, Palachova 1303, tel. 491 443 111
 • Pedikérka pí. J. Beranová, tel. 773 255 493
 • Notářka JUDr. Renata Vysoká, kancelář Masarykovo nám., Police nad Metují, tel. 491 543 869
 • Státní okresní archiv Náchod, Dobenínská 96, tel. 491 422 766
 • Česká spořitelna, Nádražní 377, 549 54 Police nad Metují, tel. 956 736 400
 • Komerční banka, Kostelní 99, Police nad Metují, tel. 955 570 471
 • Česká pošta, Tyršova 340, Police nad Metují, tel. 954 254 954
 • Fotografie Zdena Krtičková polaroid, Tomkova, Police nad Metují, tel. 723 286 025
 • Knihovna města Police nad Metují, Pellyho domy, nám. T.G.M., tel. 491 543 230
 • Děkanství Police nad Metují – církev římskokatolická, Komenského náměstí 1, tel. 491 110 419, 603 867 298
 • Farní úřad – cirkev československá husitská, Jiráskova, Police nad Metují, tel. 776 736 885
 • Evangelický farář Michal Kitta, Hronov, 737 180 687
 • Základní škola Police nad Metují, Na Babí 190, Police nad Metují, tel. 491 580 080
 • Základní umělecká škola, Komenského nám. 108, Police nad Metují, tel. 491 541 155
 • Základní škola Suchý Důl, Suchý Důl, 24, tel. 491 541 136
 • Základní škola Žďár nad Metují, tel.: 491 541 143
 • Mateřská škola, Fučíkova 328, Police nad Metují tel. 491 541 116
 • Mateřská škola Bukovice, Bukovice 47, tel. 491 543 395
 • Mateřské centrum Mamina, Na Babí 190, Police nad Metují
 • Skauti Police nad Metují, tel. 603 715 965
 • Ostrostřelecká garda V. Radeckého, Na Sibiři 168, Police nad Metují, tel. 724 171 905
 • Taneční škola Bonifác, Osvobození 712, Rtyně v Podkrkonoší, tel. 603 546 021
 • Romská koordinátorka p. Šenková, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 111
 • Hvězdářský kroužek p. Vacek, Police nad Metují, tel. 605 757 574
 • Miloš Malý, kouzelník, Náchod, tel.: 777 137 530
 • Česká pošta, Jiráskova 95, Teplice nad Metují, tel.: 954 254 957
 • Taneční skupina Zahyr, Police nad Metují
 • Cirkus Berousek, p. Berousek ml., tel.: 723 798 109
 • Policie ČR, Husovo nám. 698, Náchod, tel.: 974 534 651
 • Muzeum města Police nad Metují, Komenského nám. 1 – areál kláštera, tel.: 491 423 248
 • Muzeum Merkur, Tyršova 341, Police nad Metují, tel.: 491 541 262
 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí, tel.: 950 530 100