Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .

za kolektiv pracovníků DD ředitelka Mgr. Jana Šrámková

AKTUÁLNĚ

Oznámení: Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 30702/2020/EPI.NA/Je ze dne 05. 10. 2020 byla organizaci k tomuto dni zrušena karanténa a opatření k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace v regionu v souvislosti s onemocněním COVID-19 trvá v našem zařízení i nadále zákaz návštěv. Návštěvy budou otevřeny po zlepšení epidemiologické situace v regionu. O ukončení nařízení Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Balíčky pro svoje blízké můžete nadále předávat dle dříve stanovených termínů (ÚT 13.00 – 16.30 a PÁ 8.30 – 11.00 hod.) Pro spojení se svými blízkými můžete využít náhradních kontaktů – telefonování, náš tablet s aplikacemi Skype, WhatsApp. Pro bližší informace kontaktujte naši aktivizační pracovnici tel. 725 946 715. Děkujeme za pochopení a respektování daného nařízení. V Polici nad Metují dne 05. 10. 2020                                       Mgr. Jana Šrámková ředitelka DD
Od 1. listopadu 2020 se mění pro naše uživatele úhrady za stravu Navýšení úhrady za  stravu je  v souladu se zákonem  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, obojí v platném znění.

Dne 30. 09. 2020 byly provedeny plošné testy u uživatelů a zaměstnanců domova důchodců Police nad Metují na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Výsledky testů, obdržené dne 01.10. 2020 v odpoledních hodinách prokázaly, že všichni uživatelé jsou negativní. Pozitivní zůstávají 2 pracovníci, kteří jsou již delší dobu v domácí karanténě. Opatření nastavené Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se prozatím nemění. Rozhodování o ukončení karantény organizace proběhne na KHS KHK v pondělí dne 05.10.2020 po vyhodnocení bezpříznakovosti všech uživatelů a zaměstnanců organizace. O ukončení karantény Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. V Polici nad Metují dne 01. 10. 2020                                       Mgr. Jana Šrámková ředitelka DD

Oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 u jednoho uživatele našeho zařízení uzavíráme pro návštěvy náš domov ode dne 13.9.2020. Zákaz návštěv bude do odvolání. Návštěvy uživatelů do rodin nejsou možné.

Kontakt pro dotazy: 491 541 972 – vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku přímé péče. Pro spojení se svými blízkými bude možné využít náš tablet s aplikacemi Skype nebo WhatsApp. Pro bližší informace ohledně spojení kontaktujte aktivizační pracovnice na tel. čísle: 725946715 v pracovní dny od 8.00 do 9.00 hodin.

Donáška balíčků pro uživatele: obracíme se na Vás s prosbou o dodržování následujících pravidel při donášce potřebných věcí svým blízkým: – Domluvte se s ostatními rodinnými příslušníky, aby za celou rodinu předával potřebné věci pouze jeden zástupce rodiny, který přiveze vše najednou.

Příjem potřebných věcí: Úterý 13.00 – 16.30 hodin Pátek 8.00 – 11.00 hodin – Nenoste prosím rychle se kazící potraviny. Naší uživatelé mají jídla dostatek a nestíhají sníst obojí. Upřednostněte trvanlivé potraviny v originálním balení (minerální vody, hygienické potřeby). – Na druhu a množství potřebných věcí se předem telefonicky domlouvejte se svými blízkými, nebo s klíčovými pracovníky.

Opatření nabývá účinnosti od 13. 09. 2020.

Děkujeme Vám všem za pochopení a vstřícnost. V Polici nad Metují dne 13. 09. 2020

Mgr. Jana Šrámková ředitelka


Domov důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jste–li  návštěvník těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady, názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.