Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm. Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .


za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková

AKTUÁLNĚ

Oznamuje, že další testování zaměstnanců a uživatelů na SARS-CoV-2 metodou RT-PCR proběhne v našem zařízení ve středu 23.9.2020. O výsledku testování budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

V Polici nad Metují dne 21.9.2020                                                                          Mgr. Jana Šrámková, ředitelka


ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Oznamujeme Vám, že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 u jednoho uživatele našeho zařízení uzavíráme pro návštěvy náš domov ode dne 13.9.2020. Zákaz návštěv bude do odvolání. Návštěvy uživatelů do rodin nejsou možné.

Kontakt pro dotazy: 491 541 972 – vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku přímé péče. Pro spojení se svými blízkými bude možné využít náš tablet s aplikacemi Skype nebo WhatsApp. Pro bližší informace ohledně spojení kontaktujte aktivizační pracovnice na tel. čísle: 725946715 v pracovní dny od 8.00 do 9.00 hodin.

Donáška balíčků pro uživatele: obracíme se na Vás s prosbou o dodržování následujících pravidel při donášce potřebných věcí svým blízkým: – Domluvte se s ostatními rodinnými příslušníky, aby za celou rodinu předával potřebné věci pouze jeden zástupce rodiny, který přiveze vše najednou.

Příjem potřebných věcí: Úterý 13.00 – 16.30 hodin Pátek 8.00 – 11.00 hodin – Nenoste prosím rychle se kazící potraviny. Naší uživatelé mají jídla dostatek a nestíhají sníst obojí. Upřednostněte trvanlivé potraviny v originálním balení (minerální vody, hygienické potřeby). – Na druhu a množství potřebných věcí se předem telefonicky domlouvejte se svými blízkými, nebo s klíčovými pracovníky.

Opatření nabývá účinnosti od 13. 09. 2020.

Děkujeme Vám všem za pochopení a vstřícnost. V Polici nad Metují dne 13. 09. 2020

Mgr. Jana Šrámková ředitelkaKrizový plán opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19


Domov důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jste–li  návštěvník těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady, názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.
Naše organizace je jako partner zapojena do projektu: Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263.