Informace o změně přístupu do areálu Domova důchodců Police nad Metují

 

Vážení spoluobčané.

            Dovolte mi, abych Vás informovala o změně přístupu do areálu Domova důchodců Police nad Metují. Z důvodu zajištění bezpečnosti uživatelů Domova důchodců bude v průběhu měsíce října 2019 zahájen provoz elektricky ovládaných vjezdových bran pro automobily a branky s elektronickým zámkem pro vstup osob. Jedná se o vjezdovou bránu a branku pro pěší z ulice Na Sibiři a vjezdovou bránu z ulice Smetanova. Vjezdové brány a branka byly doposud otevřené 24 hodin denně. Po zahájení provozu elektricky ovládaných bran budou zavřeny a jejich otevírání bude možné pomocí číselných klávesnic, u kterých budou informační tabule s pokyny pro jejich otevření včetně vstupních číselných kódů. V případě problémů s otevřením bran nebo branky bude na informačních tabulích též uvedeno telefonní číslo pro přivolání personálu, případně bude možné personál přivolat instalovaným zvonkem. Při výjezdu automobilu z areálu se budou brány otevírat i zavírat automaticky pomocí indukční smyčky.

Děkujeme za pochopení.

 

                                                                         Mgr. Jana Šrámková, ředitelka