Prosinec 2017

Milí spoluobčané,

rok 2017 se nezadržitelně blíží k závěru, ale přesto mi dovolte, abych se vrátila o několik týdnů zpět a přiblížila Vám různé akce, které se v našem domově uskutečnily.

Konec léta jsme strávili ve společnosti hudby. Nejprve to byl koncert p. Petráše a názvem „Harmoniko, hrej!“. Už sám název vypovídá o tom, že p. Petráš se svoji harmonikou nám zahrál a zazpíval známé lidové písničky. Dalším hudebním zážitkem byl pro nás koncert Big Bandu základní umělecké školy v Kolárově divadle, kterého jsme se s několika našimi uživateli také zúčastnili. Krásné chvíle jsme také prožili při varhanním koncertu v polickém kostele, který si pro nás již po několikáté připravil „náš“ p. učitel Čapek. Pěkně od podlahy nám koncem října přijela zahrát a zazpívat i cimbálová kapela p. Smutného z Brna. A pořádně od plic zpíváme i my s p. učitelem Čapkem, když k nám přijde na zpívání.

 Hudba opravdu umí pohladit po duši, ale nejen hudba. Nás potěšila i návštěva Domova důchodců v Náchodě, kde se v září uskutečnila výstavka prací tamních uživatel. Život seniorů na Novém Zélandu nám přiblížil film Hip Hop Erace, který nám promítl p. Horkel s manželkou a potom si s námi i popovídal. A u příležitosti svátku sv. Martina nám zase děti ze Základní školy v Bukovici upekli a předali Martinské rohlíky. Byly moc dobré a naši uživatelé si na nich opravdu pochutnali. S radostí přijali od dětí také krásně malované obrázky s Martinem na bílém koni.

Všem jmenovaným moc děkujeme. Na závěr mého krátkého zavzpomínání mi dovolte, abych poděkovala za přízeň, kterou našemu domovu prokazujete a zároveň Vám popřála šťastné a veselé Vánoce.

 

                                        Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců Mgr. Jana Šrámková, ředitelka