Červenec 2016


Milí spoluobčané.

          V tomto čísle Polického měsíčníku se opět vrátíme o nějaký čas zpět a připomeneme Vám akce, které se v našem domově uskutečnily.

          30. května nás přijela potěšit svými písničkami zpěvačka, kytaristka, skladatelka a textařka Eva Henychová. Na svých koncertech dokáže zasáhnout srdce lidí všech věkových generací. Její písně jsou osobní zpovědí člověka, který umí nahlédnout pod povrch skutečností všedního života. A přesně to se stalo při jejím koncertu i v našem domově.

           Další akcí, která se také vydařila a velice se všem zúčastněným líbila, byly každoroční, letos již v pořadí XIV. Hry seniorů. Tentokrát jsme se nechali inspirovat myšlenkami a posláním olympijských her a uspořádali jsme takovou „malou“ olympiádu u nás v domově. A bylo to opravdu se vším všudy, co k olympiádě patří. Po slavnostním zahájení paní ředitelka pochodní zažehla olympijský oheň a soutěžili jsme v takových disciplínách, které si nic nezadají do opravdového olympijského klání, jako je např. box, vzpírání, cvičení se stuhou nebo hod oštěpem. Nechybělo ani dobré jídlo, pití, zábavný program a hlavně veselá nálada. To vše by se ovšem nepovedlo bez našich sponzorů, kterými byly: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Kvíčerovská pekárna, VIA Velké Poříčí, AG Foods a Zelenina Drinks Trutnov. O zábavný program se postarala p. učitelka Alžběta Černá se svými žáky z tanečního oboru ze základní umělecké školy a p. Jitka Krásná s gymnastickým oddílem polického Sokola. K poslechu i tanci pak do pozdních odpoledních hodin hrála skupina pánů Zobala, Podoly, Hejcmana a Zuzka pod vedením p. Ivany Richterové. Velkou zásluhu na bezchybném průběhu her měli také poličtí skauti, kteří přispěli svou ochotou a praktickou pomocí. Neobešli bychom se ani bez přízně Technických služeb Police nad Metují a DSO Policko, díky kterým jsme měli zajištěny stany, lavice a další technické zařízení. Všem patří náš velký dík.

           Během června jsme ještě navštívili výstavu Fusekláčků v mateřské škole na sídlišti a řemeslný trh v hronovské Justýnce.

Závěrem přejeme Vám všem krásné léto, příjemnou dovolenou a dětem ty nejhezčí prázdniny, po kterých se zase budeme na Vás na všechny těšit.

                                                            

                                                              Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců domova důchodců

                                                                           Mgr. Jana Šrámková, ředitelka