100.narozeniny p. Ročková


Zprávy z domova důchodců


Dne 17. 4. 2019 se v domově důchodců konala oslava významného životního jubilea – 100 let naší milé uživatelky a spoluobčanky p. Jiřiny Ročkové.

Paní Ročková se narodila 20. 4. 1919 na Pardubicku již do nově vzniklé Československé republiky.  Prožila své dětství a mládí s rodiči na statku. I přes to, že prošla životem často na pozadí pohnutých dějinných událostí – v období velké hospodářské krize, 2. světové války, poválečného období, komunistického převratu, období Československé republiky, Československé socialistické republiky, období normalizace, byl její osobní život krásný, spokojený a naplněný.

Velkou část života věnovala sportu, kdy jako členka SOKOLA cvičila už od dětství. Sokolkou zůstala dodnes, láska k pohybu i životní optimismus jí provázejí i v tomto úctyhodném věku.

Kromě členů rodiny přišla paní Ročkové poblahopřát také ředitelka domova důchodců Mgr. Jana Šrámková. Zástupci České správy sociálního zabezpečení v Náchodě předali malý dárek, květiny a blahopřejný dopis od ministryně práce a sociálních věcí.

S upřímným blahopřáním na rtech, kyticí a dárkem přišel i pan starosta města Police nad Metují Ing. Beran s paní Královou. Pan starosta přinesl Pamětní knihu města Police nad Metují, do které se paní Ročková podepsala.

Za všechny pracovníky našeho domova bych chtěla paní Ročkové k jejím krásným stým narozeninám popřát hodně, hodně zdraví, pohody, optimismu a radosti ze života.

 

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka