Říjen 2016


Milí spoluobčané,

          stejně jako podzim před námi prostírá pestrou paletu barev a střídá světla i stíny, tak i v našem domově se neustále něco děje.  V půlce září jsme se vydali s několika uživateli do Domova důchodců v Lamperticích na sportovní hry. Všichni zúčastnění se s vervou zapojili do zápolení, ať už šlo o házení šipkami, nebo kuželky. Zajímavá byla i disciplína pro doprovod, kdy jsme musely v co nejkratším čase naplnit lahev s úzkým hrdlem rýží. Po celý den panovala dobrá nálada, všichni jsme se vzájemně povzbuzovali a odvezli jsme si nejen krásné ceny, ale také krásný pocit sounáležitosti.

          Další velkou akcí byla návštěva cirkusu, ve kterém hlavními účinkujícími byly děti z polické a bukovické školy. Naši uživatelé si celé vystoupení moc užili a myslím, že na závěr ukápla i nejedna slza. Tímto chceme poděkovat za vstřícnost a ochotu všem, kteří našim seniorům vytvořili vhodné podmínky a umožnili jim tak prožít zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat.

          Koncem září jsme se již tradičně, jako každý rok, vypravili na tradiční posvícenský průvod do Suchého Dolu, kde bylo panem farářem M. Lewickym slavnostně pokřtěno nové hasičské auto. Podívali jsme se na ostřílenou ostrostřeleckou gardu, hasiče nastoupené v uniformách, poslechli jsme si skvělou kapelu Svárovanka a taky jsme se občerstvili dobrou kávou v místní hospůdce. I přes nepříliš  vlídné počasí jsme si posvícení užili.

          Začátkem října nás přišly potěšit děti z Mateřské školky Fučíkova. Připravily si krásné vystoupení ke Dni seniorů. Našim babičkám a dědečkům zazpívaly, zarecitovaly a také rozdaly vlastnoručně vyrobené papírové květiny, které teď zdobí nejeden pokojíček. Děkujeme za krásné propojení, kdy mládí se snoubí se stářím a je pro obě strany přínosem. Těšíme se na další spolupráci!

          Posledním nádherným zážitkem bylo vystoupení pana učitele P. Čapka ze ZUŠ v Polici nad Metují. Každý rok na podzim si pro nás pan učitel připraví hudební ukázky, které nám zahraje v polickém farním kostele na varhany. Jde vždy o krásný a hluboký zážitek, který si naši uživatelé v sobě nesou ještě dlouho po tom, co dozní poslední tóny varhan. I tady je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto překrásného koncertu.

          A na závěr bychom Vás všechny chtěli pozvat na naši výstavu vánočních výrobků, protože ať chceme, nebo ne, Vánoce už pomalu klepou na dveře. Těšíme na Vás, na shledanou!

 

Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD Police nad Metují

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka