admin

100.narozeniny p. Ročková

Zprávy z domova důchodců

Dne 17. 4. 2019 se v domově důchodců konala oslava významného životního jubilea – 100 let naší milé uživatelky a spoluobčanky p. Jiřiny Ročkové.

Paní Ročková se narodila 20. 4. 1919 na Pardubicku již do nově vzniklé Československé republiky.  Prožila své dětství a mládí s rodiči na statku. I přes to, že prošla životem často na pozadí pohnutých dějinných událostí – v období velké hospodářské krize, 2. Číst více

Mobilní rozhlas

Informace pro rodinné příslušníky uživatelů DD Police nad Metují

 

Od ledna 2019 mají všichni rodinní příslušníci našich uživatelů možnost přihlásit se do nové moderní aplikace „Mobilní rozhlas“, kterou provozuje město Police nad Metují. Díky této aplikaci budete vždy včas informováni. Číst více

Duben 2019

Poskytování
zdravotní péče v Domově důchodců

Pravidelně vás čtenáře
Polického deníku seznamujeme s děním v Domově důchodců v Polici nad Metují.
Tentokrát vám představíme naši práci na zdravotním úseku. Zdravotní péči v
Domově důchodců poskytují naše zdravotní sestry dle ordinace praktického či
specializovaného lékaře všem potřebným uživatelům. Číst více

Březen 2019

Aktivizační
činnosti v Domově důchodců Police nad Metují

Když se mě někdo zeptá,
co dělám v našem domově důchodců, tak jim odpovím, že aktivizační pracovnici. A
zpravidla každý druhý se mě zeptá: „Co to je? Co že to děláš?“ Ráda bych Vám
proto touto cestou osvětlila náplň aktivizačních pracovníků a aktivizační činnosti.
Aktivizační činnosti jsou důležitou součástí života našich uživatelů. Číst více

Únor 2019


Zprávy
z DD Police nad Metují

Milí spoluobčané, ráda
bych Vám skrze následující řádky dala nahlédnout do Domova důchodců Police nad
Metují, konkrétně do práce fyzioterapeuta nebo PSS (pracovník v soc. službách)
pro rehabilitaci. Do DD jsem jako fyzioterapeut nastoupila v roce 2000 na částečný
úvazek. Dostala jsem k dispozici jednu malou místnost se skromným vybavením.
Všechny společné aktivity jako třeba skupinové cvičení se odehrávaly v jídelně
obyvatel. Číst více

Leden 2019


Milí spoluobčané,

setkáváme se spolu na
stránkách Polického měsíčníku v roce 2019 poprvé. Nejdříve vám chci popřát vše
nejlepší do nového roku a rovněž poděkovat za přízeň, kterou jste nám v loňském
roce i v letech předešlých projevovali. Chci vás ujistit, že Domov důchodců v
Polici nad Metují je domovem otevřeným. Rádi vás zde přivítáme u příležitosti
různých oslav a kulturních akcí, stejně i ve všední dny. Číst více

Duben 2018

Milí spoluobčané,

dovolte mi,
abych navázala na článek pana místostarosty Jiřího Škopa z únorového čísla
Polického měsíčníku s názvem „Proč věříme raději lžím?“ Bohužel mám
stejnou zkušenost, lidé raději věří různým nepodloženým informacím, lžím a výmyslům,
hlavně, když je podává zasvěcená osoba, místo toho, aby si sami ověřili, jak se
věci doopravdy mají.

V poslední
době se k mým uším donesly všelijaké informace, které se týkají našeho
domova. Číst více

Leden 2018

Milí spoluobčané,

úvodem bych Vám chtěla popřát vše
nejlepší do nového roku a zároveň poděkovat za přízeň, kterou jste nám
v loňském roce i v předešlých letech projevovali. Chtěla bych Vás
ujistit, že náš domov je domovem otevřeným a rádi Vás zde přivítáme nejen při
různých oslavách a kulturních akcích, ale i ve všední dny. Vítáni jsou jak
rodinní příslušníci našich uživatelů, tak i přátelé a příznivci našeho domova. Číst více

Prosinec 2017

Milí spoluobčané,

rok 2017 se nezadržitelně blíží
k závěru, ale přesto mi dovolte, abych se vrátila o několik týdnů zpět a
přiblížila Vám různé akce, které se v našem domově uskutečnily.

Konec léta jsme strávili ve
společnosti hudby. Nejprve to byl koncert p. Petráše a názvem „Harmoniko,
hrej!“. Už sám název vypovídá o tom, že p. Petráš se svoji harmonikou nám
zahrál a zazpíval známé lidové písničky. Číst více

Příspěvek

Milí spoluobčané,

          léto se pomalu chýlí ke konci,
prázdniny utekly jako voda, dovolená je nenávratně pryč a my všichni se pomalu
vracíme ke svým povinnostem. Pojďte se mnou zavzpomínat, jak jsme prožili letní
čas v našem domově. Snažíme se, aby naši uživatelé prožívali svůj čas
v pohodě a klidu, ale zároveň smysluplně. Proto připravujeme různé
programy a s některými z nich, které u nás již proběhly, Vás teď
seznámím. Číst více